Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vitalis 2021 - Nordens ledande eHälsomöte

Publicerad:
Vitalis

Vitalis genomförs den 18-20 maj och programmet består av paneldiskussioner, presentationer och studiosamtal med Johan Wester, samt över 200 förinspelade föreläsningar. Vi har listat tips på innovationsaktiviteter du kan delta i!

Från ord till handling

Vi dyker in i arbetet inom Nationella systemet för kunskapsstyrning och pratar informatik, digitala stöd i arbetet och uppföljning. Bl.a. ges också ett exempel på hur man inom vårdförlopp höftartros på ett innovativt sätt jobbat med digitala verktyg, där "VGR som Innovationsmotor" berättar mer.

Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Hur kan en region skapa patientnytta genom att underlätta för bottom-up innovatörer att innovera inom offentlig organisation? Tillsammans, har innovationsforskare och Innovationsplattformen undersökt komplexitet i innovationsprocessen inom offentlig organisation. Utifrån ramverket NASSS CAT har en kritisk granskning av fyra digitala bottom-up innovationer använts i en gemensam lärandeprocess.

Inn2Health – Med andra ögon på vårdens utmaningar

Inn2Health som möter och lyfter fram vårdens utmaningar till lösningsaktörer från olika branscher och bakgrund. Under detta seminarium ges inblickar i följande lärdomar från projektets första två år:

  • En effektiv grundprocess för hur man kan arbeta tvärfunktionellt tillsammans med näringsliv och hälso- och sjukvården.
  • Framgångsfaktorer och fällor – hur driver man bäst branschöverskridande samarbeten med fokus på konkret nytta för hälso- och sjukvården.
  • Konkreta exempel på relevanta innovativa lösningar till vårdens utmaningar inom definierade områden.2

Samarbete i egenmonitorering - primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen

Fem förvaltningar inom Västra Götalandsregionen, från primärvård till specialistvård, har förenats i ett projekt för egenmonitorering, från närsjukvård till universitetssjukhus, och rapporterar om vinsterna med samverkan. Viljan att påverka det digitala teknikskiftet efter medicinska behov, skapa värde för patienten och minska kostnaderna i hälso- och sjukvården har varit syftet.

Personcentrerade sammanhållet vårdförlopp Distansmonitorering - erfarenheter från Regioner och kommuner 

Digitala vårdtjänsters införande diskuteras överallt i hälso- och sjukvårdssystemet. De digitala satsningar som görs i landet berör främst s.k. videobesök, onlinekonsultationer, chatt och triagering vid nybesök. Samtidigt pågår ett stort arbete med det nationella kunskapsstödet med införande av standardiserade vårdförlopp, numera kallade personcentrerade vårdförlopp, för basal utredning av t.ex. hjärtsvikt. Föreläsningen kommer visa exempel från olika regioner och kommuner som använder distansmonitorering i vardagen.

How to raise a digital human - Creating BETSY, a mental health coach

In this seminar we will go through the history, background and user cases for chatbots in mental health care. In this seminar, created as a mini-documentary, you will get:

  • The history
  • User cases
  • A "do it yourself" tutorial
  • Journey documentation
  • Unscripted demo of BETSY

Life Science och e-hälsa

E-hälsomyndigheten driftar datatjänster, bedriver egna aktiviteter av annat slag samt medverkar i ett stort antal sammanhang, vilket sammantaget utgör beröringspunkter med målsättningarna i den svenska Life science-strategin. Bl.a. dialog och samverkan med Arbetsgruppen för Hälsodata samt med regeringens Life science-kontor. Denna presentation redogör för senaste nytt inom dessa insatser och aktiviteter.

AI - vårdtjänst

Genom att ersätta statiska formulär med ett AI-baserat verktyg för anamnesupptagning och triage har den digitala primärvårdsmottagningen Närhälsan Online kunnat påvisa positiva effekter både för verksamheten och i patienternas upplevelse av vårdkontakten. I denna föreläsning berättar Gudrun Greim, allmänläkare och verksamhetsansvarig på Närhälsan Online, om syfte och mål med utvecklingsprojektet, hur genomförandet gått till, samt vilka lärdomar de dragit längs vägen.

Regelverk & juridik

För att skapa och införa innovationer på ett säkert sätt i hälso- och sjukvården är regelverk och juridik avgörande. Under detta spår har Vitalis samlat fleralet aktiviteter inom ämnet.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-05-07 14:32