Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Workshop för utveckling av hållbar samverkansprocess mellan vården och medicinteknisk industri

Publicerad:
Bild över några av Trafikledningens deltagare.
Trafikledningen representeras av Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gothia Forum, Innovationsplattformen, VGR IT, Koncerninköp, Regionala kunskapsstyrningen för rörelseorganens sjukdomar, Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, patientföreträdare och Swedish Medtech.

Nyligen möttes projektgruppen och den s.k. trafikledningen i Innovationsmotor VGR för en heldag av workshops. Syftet var att utarbeta den process för hållbar samverkan mellan hälso- och sjukvården samt medicinteknisk industri som utgör målet för projektet, och som trafikledningen kommer vara aktiv inom.

Så ska befintliga behov i vården kunna leda till innovation

Processen bygger på att behov i hälso- och sjukvården ska kunna identifieras, bearbetas, formuleras och därefter presenteras för trafikledningen. De ska i sin tur prioritera behoven och därefter söka lösningsförslag i sina respektive organisationer. Efter bearbetning ska lösningsförslagen kunna leda till innovationsprojekt som ska skapa nytta för patienter och verksamheter. Se bild över processen här

– Workshopen syftade till att diskutera hur processen ska utformas för att behoven ska kunna bearbetas, prioriteras och sedan matchas med lösningsägare. Eftersom behoven, och storleken på dem, kommer variera är det viktigt att skapa en process som tar höjd för bearbetning av bägge delar, säger Anneli Hallberg, verksamhetsutvecklare på Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Det fortsatta arbetet kommer handla om den del av processen där innovationsprojekt initieras, genomförs och följs upp.

Rollförtydligande viktigt mål för dagen

Målet för dagen var bl.a. att gruppen skulle lära känna varandra bättre, och dess roller i trafikledningen.

– Det kommer hjälpa oss att bättre definiera när, hur och vad de olika aktörerna i trafikledningen kan bidra med i processen samt att förstå vilken information olika parter behöver för att kunna bidra med lösningsförslag. Ett annat mål var att göra oss alla medvetna om hur de samverkansprinciper som finns för samarbete mellan hälso- och sjukvården och industri påverkar vårt arbete i motorn, säger Maria Stjerndahl, projektledare på Innovationsplattformen, och fortsätter:

 

Jag upplever att vi fick väldigt mycket bra input – dels fick vi flera svar men gruppen bidrog också till att lyfta frågor som vi behöver beakta i arbetet.

Fakta

Innovationsmotorn i VGR kommer att starta inom Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten ska fungera som en pilot, med artrospatientens vårdresa som utgångspunkt för den samverkansprocess som ska utvecklas inom projektet. Fokusområden för piloten kommer vara informationsstöd och nollvision kring re-operationer. Projektet pågår till juni 2021.

Läs också 

Informationsstöd och nollvision kring re-operationer blir fokusområden för Innovationsmotor VGR

VGR blir Sveriges fjärde Innovationsmotor

Publicerad: