Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsutveckling

Det finns ett stort behov av bättre testmetoder för att effektivisera utvecklingsarbetet av nya cancerläkemedel och diagnostiseringen av cancer. Vinnova och Västra Götalandsregionen finansierar därför en satsning där RISE tillsammans med universitet, företag och sjukvården utvecklar en ny metodik som ska leda till förbättrad cancervård samtidigt som ledtiderna och kostnaderna för att få ut cancerläkemedel på marknaden kan minskas. Innovationsplattformen ansvarar för projektkoordinering och resursplanering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bygger på forskning vid Sahlgrenska Cancer Center och Sahlgrenska Universitetssjukhus

Inom projektet kommer validering att ske av en helt ny teknologi som forskats fram tillsammans med Anders Ståhlberg och Göran Landberg vid Sahlgrenska Cancer Center och Sahlgrenska Universitetssjukhus och som möjliggör både mer predikativa tester av cancerläkemedel och en förbättrad individanpassad diagnos i sjukvården. Teknologin baseras på ett testsystem där humana tumörer ”tvättas” rent från allt cellulärt material. Kvar återstår bindvävsstrukturerna, så kallad scaffold, som är unik för varje enskild tumör. I nästa steg tillsätts en standardiserad cancercellslinje till scaffolden, som gör att tumören återskapas. Den återskapade tumören representerar i hög grad den kliniska situationen och kan därför användas för diagnostiskt och prognostiskt test samt till screening av cancerläkemedel.

- Cancercellernas omgivande mikromiljö, scaffolden, har i de senaste årens forskning visat sig ha en stor betydelse för tumörens utveckling och den har en betydande roll för hur väl en läkemedelsbehandling kommer att fungera, säger Göran Landberg, överläkare och professor i patologi vid Göteborgs Universitet.

Under de kommande två åren ska den nya teknologin kunna implementeras i större skala, både som testmetod inom läkemedelsindustrin och som ett diagnostiskt verktyg inom cancersjukvården. Arbetet kommer att inkludera analyser och studier på ett omfattande kliniskt material från patienter under pågående utredning samt från biobanker.

- Vi är väldigt glada över att nu kunna komma närmare en klinisk och industriell användning av våra nya testsystem, säger Dr Yalda Bogestål, projektledare vid RISE.

Projektteamet består av 13 partners från universitet, institut, sjukvården och läkemedelsindustrin. Budgeten är 44 Mkr, varav Vinnova bidrar med 17,6 Mkr och Västra Götalandsregionen med 4 Mkr. Resterande finansieras av övriga projektpartners.

- Projektet ger tillgång till ny viktig kunskap som kan leda till förbättrad diagnostik och individanpassad terapi vilket passar väl med Respiratorius verksamhet, säger Johan Drott, vd på Respiratorius, som är en av flera industriella partners i projektet.

För mer information, kontakta Maria Holmén, projektledare på Innovationsplattformen.

Finansieras av:

Vinnova
Senast uppdaterad: 2018-06-12 14:46