Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Smittfri vård

Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri vård (Clean Care) tar ett helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården. Projektet har nu blivit beviljat finansiering för steg 2 inom Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven Innovation”. I projektgruppen, som koordineras av RISE, ingår Innovationsplattformen och 11 andra parter från akademi, industri och vården.

Projektgruppen ska utvärdera innovativa tekniker för ytdesinficering och kvalitetskontroll, samt fokusera på hygienisk design, användarstudier och affärsutveckling. Tillsammans med aktörer från näringslivet ska avdelningen för Ortopedi och Klinisk Mikrobiologi, båda tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset, genomföra en klinisk studie där målet är optimerad luftkvalitet i operationsrummet samt systematisk kvalitetskontroll och uppföljning av patientutfall.

- En kontinuerlig dialog med vården under utvecklingsarbetet och möjlighet att utvärdera teknologier i klinisk miljö är grundpelarna i projektet, säger projektledare Josefin Seth Caous på RISE. Till detta bidrar, utöver Avdelningen för Ortopedi, även Vårdhygien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Innovationsplattformen för Västra Götalandsregionen.

Innovationsplattformen ansvarar för projektkoordinering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men är också med som metodstöd inom tjänstedesign.

Projektet löper under 28 månader, med start i maj 2018 och har en total budget på 22,5 MSEK.

Finansieras av:

Vinnova

Senast uppdaterad: 2018-06-12 14:08