Stöd till kliniska verksamheter som vill samverka med näringsliv och akademi

Stöd kliniska verksamheter

Samverkan mellan näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård är viktig för att få fler värdeskapande innovationer. Vi är en del av hälso- och sjukvården i VGR och arbetar innovationssamverkan med ömsesidigt värde för alla parter.

Vi vet hur hälso- och sjukvården fungerar

Vi förstår hur hälso- och sjukvården fungerar och vår stöttning ska bidra till att kliniska verksamheter kan samverka med externa parter på ett tryggt och effektivt sätt.

Här är några exempel på hur vi stöttar verksamheter inom hälso- och sjukvården:

  • Projektkoordinering och resursuppföljning
  • Personal- och/eller patientmedverkan
  • Medicintekniska innovationsprocessen och regelverk för medicintekniska produkter
  • Omvärldsbevakning

För frågor eller kontakt med våra projektledare innovationsplattformen@vgregion.se

Frågor om medicintekniska produkter

Innovationsplattformen stöttar i utvecklingsfrågor kring medicintekniska innovationsprocessen och regelverk för medicintekniska produkter. För frågor om tekniskt underhåll, utbildning eller utredning av medicintekniska produkter kan du kontakta avdelningen för medicinsk teknik vid respektive förvaltning. Inköp och VGR IT hanterar frågor gällande krav för upphandling.

Senast uppdaterad: 2018-11-13 09:50