Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationsprojekt och upphandling

Innovativa medarbetare
Bild från innovationsdagen 2018 där många innovativa medarbetare i hälso- och sjukvården deltog för att visa upp sina värdeskapande arbeten.

I en underlagsrapport* till Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst definieras innovation som att "nyttiggöra något nytt och nyttigt, dvs. att praktiskt använda eller införa t.ex. en ny produkt, process, metod eller organisation som är effektivare och/eller bättre motsvarar olika intressenters behov".

Vi på Innovationsplattformen tycker detta stämmer väl överens med vår egen syn på vad innovation är och hur det skapar värde. Vidare beskriver rapporten fem typer av innovation som vi också väljer att förhålla oss till inom vårt uppdrag:

• nya produkter som används inom hälso- och sjukvård
• nya produktionsprocesser eller metoder
• nya sätt att organisera vården
• nya tjänster som erbjuds inom hälso- och sjukvård, samt
• systeminnovationer, mer omfattande ändringar av arbetssätt och processer i hälso- och sjukvården för att komma åt mer svårlösta problem.

*Källa: Möjligheter och hinder för innovation i vård och omsorg. Underlagsrapport till Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst, publicerad maj, 2018.

upphandling

Upphandling och innovation

Upphandling är ett verktyg genom vilket innovation kan uppmuntras och nya lösningar, som är till nytta för vår verksamhet, kan utvecklas.


Senast uppdaterad: 2023-01-18 09:05