Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till medarbetare och verksamheter

Innovativa medarbetare
Bild från innovationsdagen 2018 där många innovativa medarbetare i hälso- och sjukvården deltog för att visa upp sina värdeskapande arbeten.

En idé – liten som stor – kan handlar om en ny produkt, tjänst, metod, process eller organisationsförändring. Vi på Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer. Målet är att idéerna en dag ska införas och skapa värde i hälso- och sjukvården och för patienter. Det är så en idé förvandlas till en innovation.

Prata med oss om en idé?

Många av oss på Innovationsplattformen arbetar, eller har arbetat, inom både sjuk- och tandvården i Västra Götalandsregionen. Med vår förståelse för hur hälso- och sjukvården fungerar, vår kunskap om innovationsarbete, samt vårt stora kontaktnät, kan vi stötta på bästa sätt. Exempel på områden där vi kan vägleda:

  • behovsverifiering
  • juridik/immaterialrätt
  • omvärldsgranskning 
  • finansiering
  • test av produkter i klinisk verksamhet

Idéverktyg för snabb och smidig stöttning

Börja med att beskriva idén eller förfrågan i vårt idéverktyg. Det tar bara någon minut. Därefter blir du/ni kontaktade inom kort.

Logga in till idéverktyg

I en underlagsrapport* till Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst definieras innovation som att "nyttiggöra något nytt och nyttigt, dvs. att praktiskt använda eller införa t.ex. en ny produkt, process, metod eller organisation som är effektivare och/eller bättre motsvarar olika intressenters behov".

Vi på Innovationsplattformen tycker detta stämmer väl överens med vår egen syn på vad innovation är och hur det skapar värde. Vidare beskriver rapporten fem typer av innovation som vi också väljer att förhålla oss till inom vårt uppdrag:

• nya produkter som används inom hälso- och sjukvård
• nya produktionsprocesser eller metoder
• nya sätt att organisera vården
• nya tjänster som erbjuds inom hälso- och sjukvård, samt
• systeminnovationer, mer omfattande ändringar av arbetssätt och processer i hälso- och sjukvården för att komma åt mer svårlösta problem.

*Källa: Möjligheter och hinder för innovation i vård och omsorg. Underlagsrapport till Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst, publicerad maj, 2018.

Innovationsfonden

Innovationsfonden

Sök finansiering från Innovationsfonden för att arbeta vidare med innovativa idéer.

Ansökningar

Grants Office

Stöd vid ansökan om medel från externa finansiärer för innovationsprojekt.

Innovationsprojekt

Innovationsprojekt

Nyfiken på hur andra arbetar med innovation? Läs mer om projekt som pågår i VGR.

upphandling

Upphandling och innovation

Upphandling är ett verktyg genom vilket innovation kan uppmuntras och nya lösningar, som är till nytta för vår verksamhet, kan utvecklas.

Senast uppdaterad: 2018-06-19 14:30