Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor & svar

ansökan

Här finns nödvändig och viktig information, både inför och efter ansökan.

För frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta oss via e-post: innovationsfonden@vgregion.se

Via vår YouTube-kanal kan du också ta del av filmade presentationer som tar upp viktig information och användbara tips.

Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen kan ansöka om finansiering.

 

En definition av innovation är att nyttiggöra något nytt och nyttigt. Att praktiskt använda eller införa en ny (i VGR) produkt, process, metod eller organisation som är effektivare och/eller bättre motsvarar olika intressenters behov. Innovationen kan redan vara i användning inom andra regioner, men viktigt är att det är något nytt för hälso- och sjukvården i VGR. 
Innovationsarbetet ska sträva efter:

 • nya produkter för användning i hälso- och sjukvård
 • nya tjänster inom hälso- och sjukvård
 • nya processer eller metoder
 • nya sätt att leda och organisera hälso- och sjukvård

Exempel på projekt som du kan söka pengar för

 • Utveckling: en nyskapande och potentiellt bärkraftig lösning på ett tydligt behov i verksamheten som du vill utveckla och sprida.
 • Utvärdering/testning: en färdigutvecklad och nyskapande produkt, process, tjänst eller metod som ännu inte används. Lösningen är möjlig att införas i verksamheten men behöver testas och utvärderas innan beslut om införande kan fattas.
 • Användning: en ny produkt, process, tjänst eller metod som behöver stöd kring hur innovationen kan komma till användning i verksamheten. Det ska finnas en plan för införande.
 • Utvärdering av effekt och implementering: införa en ny produkt, process, tjänst eller metod och utvärdera dess effekt/hälsoekonomiska fördelar jämfört med alternativ.

Din verksamhetschef (eller motsvarande) ska ge sitt godkännande till att projektet får genomföras och resultaten omhändertas inom verksamheten.
Mall för chefsintyg finns tillgängligt i ansökningsverktyget. Notera att inga andra mallar för chefsintyg får användas. Chefen ansvarar för att projektet har möjlighet att genomföras enligt framtagen projektplan. Det är därför viktigt att hen är väl informerad om vad ansökan handlar om och hur projektet ska genomföras.

Du kan söka medel för samma projekt flera gånger. Det blir då ett sk ”fortsättningsprojekt”. Det finns ingen gräns för antalet gånger som samma projekt kan beviljas, men den totala summan från samtliga beviljade ansökningar får inte överstiga 3 100 000 kr. Ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar och enligt samma kriterier.

Pengarna från Innovationsfonden kan användas till:

 • Lönekostnader, inklusive sociala avgifter, för deltagares direkta medverkan i projektet (overheadkostnader ersätts inte)
 • Materialkostnader, t.ex. inköp/hyra av utrustning som är nödvändig för att kunna genomföra projektet
 • VGR-interna resurskostnader, t ex VGR IT. Vid IT-utveckling kontakta
  Innovationsplattformen för vägledning inför ansökan
 • Prototypframtagning, omvärldsbevakning, eller konsulttjänster

Vid inköp av externa resurser och material ska upphandlingslagstiftningen följas. Koncerninköp har många färdiga avtal gällande material och tjänster. Finns det inget avtal för den specifika produkt eller kompetens du behöver kan Koncerninköp hjälpa till med upphandling enligt gällande regelverk. Kontakta Koncerninköp:
010-441 02 00
koncerninkop@vgregion.se

Pengarna från Innovationsfonden kan inte användas till:

 • Projekt som i huvudsak ägnar sig åt
  forskning
 • Verksamheters ordinarie förbättrings- eller kvalitetsarbete
 • Investeringskostnader

En förutsättning för finansiering från Innovationsfonden är att resultatet, och information som ligger till grund för resultatet, ägs av VGR.

Innovationsfonden kan inte bevilja finansiering till:

 • Samutvecklingsprojekt som bygger på att ägandet av resultat och bakgrundsinformation helt eller delvis tillkommer annan part än VGR
 • Projekt där du som projekledare/deltagare har för avsikt att på sikt driva projektet utanför VGR

Alla ansökningar bedöms av en bedömningsgrupp som består av personer med olika kompetens och befattningar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Även externa experter med kunskap om innovation ingår i bedömningsgruppen. Samtliga bedömare arbetar under sekretess.

Alla ansökningar bedöms enligt kriterier baserade på NABC-metoden. Mer information om detta finns i utlysningstexten. 

Beviljat belopp tillfaller verksamheten där huvudsökande har sin VGR-anställning.

Utbetalning av belopp upp till 100 000 kr (beloppsnivå 1)
Pengarna betalas ut i förskott. Faktura för beviljad summa måste skickas till kostnadsställe 658 80
Inr: 731 06. Kontakta Innovationsplattformen om du behöver vägledning kring detta.

Projekt som bedrivs i en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets förvaltning ska istället meddela projektansvarsnummer till oss på Innovationsplattformen. Pengarna förs då över till detta nummer.

Utbetalning av belopp mellan 100 001 och 1 500 000 kr (beloppsnivå 2)
Pengarna betalas ut varje månad i efterhand, d.v.s. när kostnaderna är upparbetade. Alla kostnader inom projektet hanteras enligt ekonomirutinerna vid din verksamhet. Samtliga kostnader ska konteras med ett ansvarsnummer för projektet, som controllern tar fram. Faktura skickas månadsvis till kostnadsställe 658 80 Inr: 731 06.

Projekt som bedrivs i en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets förvaltning ska istället meddela projektansvarsnummer till oss på Innovationsplattformen. De samlade kostnaderna för varje månad förs över till detta nummer.

Innovationsplattformens faktureringsadress:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fe 1065, ansvar 65880
405 83 Göteborg

Projekt som är i behov av att inköp görs kan i sitt ansökningsarbete rådgöra med Koncerninköp (Västra Götalandsregionens upphandlingsorganisation). Tänk på att det kan finnas ledtider för upphandling om avtal för specifika produkter eller tjänster som inte finns i VGR:s avtalskatalog.

Koncerninköp:
010-441 02 00
koncerninkop@vgregion.se

Observera att VGR lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om din ansökan innehåller känsliga immaterialrättsliga uppgifter rekommenderas du att först ta kontakt med Innovationsplattformen. Behandling av personuppgifter i VGR: vgregion.se/om-vgr/organisation-
och-verksamhet/personuppgifter/

Har du frågor som handlar om innehåll för ansökan, kontakta innovationsfonden@vgregion.se

Har du andra frågor om ansökningsverktyget (ResearchWeb) eller problem med att logga in/skicka in rapporter, kontakta support@researchweb.org

Senast uppdaterad: 2018-02-22 09:00