Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pilot 1:Höftartros – koll på läget

Innovationsmotorn i VGR genomförde sin första pilot inom Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Artrospatientens vårdresa utgjorde arena för den samverkansprocess som skulle utvecklas inom projektet. Fokusområdet för pilot 1 var informationsstöd och piloten pågick mellan maj 2020 och juni 2021. Piloten har genererat forsknings- och innovationsprojekt som är under uppstart.

Pilot 1 startade i de utmaningar som identifierats inom ramen för det nationella arbetet med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros. Vi kompletterade med intervjuer med patienter och kliniker samt andra informationskällor, såsom rapporter. Utifrån detta formulerades ett antal utmaningar och vi genomförde en s.k. omvärldsspaning för att efterfråga omvärldens lösningar på dessa problem. En "behovsannons” formulerades och publicerades på Innovationsplattformens hemsida och LinkedIn. Företag, akademi, organisationer och enskilda ombads skicka förslag på lösningar.

Förslagen som inkom under omvärldsspaningen utgjorde tillsammans med insikter från omvärlds- och invärldsanalys grunden för den rekommendation som lades fram som resultat av pilot 1.

Rekommendationen var att skapa en forskningsstudie för utvärdering av ett digitalt utbildnings- och träningsverktyg för digifysisk vård av artrospatienter. I kombination med det digitala verktyget utvärderas också en ny triageringmodell inför ortopedisk bedömning. Parallellt med forskningsstudien kommer ett innovationsprojekt att drivas kartlägger de aktiviteter som behöver genomföras för eventuell framtida implementering. ”Här finns sammanfattning av de lösningsförslag som inkom via omvärldsspaningen samt återkoppling till dem som skickat in förslag till pilot 1”
Forskningsstudien drar igång hösten 2022. För mer information, kontakta Monique Danielsson  projektledare på Innovationsplattformen.

Utveckling av innovationsmotormodellen

Här finns en schematisk bild över Pilot 1

Schematisk illustration av den arbetsgång som tillämpats i pilot 1. Klicka på bilden för att öppna den på ny sida.
 

Pilot 1 var en första tillämpning av den modell för samverkan mellan offentlig vårdverksamhet, industri och akademi som tas fram inom ramen för projektet VGR som Innovationsmotor.

Piloten påverkades i hög grad av pågående pandemi och merparten av intervjuer och möten genomfördes därför digitalt. Vi kunde konstatera att det digitala formatet passade flera av aktiviteterna (t ex kontinuerliga avstämningar med multidisciplinär referensgrupp), men att det troligtvis hade varit gynnsamt med fysiska möten i vissa fall (t ex uppstartsmöte, analysmöten samt möten med de företag som svarade på omvärldsspaningen). Pandemin påverkade också hur mycket klinikerna kunde delta i arbetet. 

Monique Danielsson

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-27 12:03