Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pilot 3: Bättre flyt

I pilot 3 som startade hösten 2022 samarbetar vi med Operation 4 och Handkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal.

I pilot 3 som startade hösten 2022 samarbetar vi med Operation 4 och Handkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal.

Arbetet i pilot 3 inleddes med en förstudie där samtal genomfördes med personer inom AnOpIVA och Område 3 på SU. Ett antal prioriterade behovsområden identifierades och Operation 4 och handkirurgen valdes som lämplig bas för Innovationsmotorns tredje pilot. Tillsammans med medarbetare genomfördes sedan behovskartläggning i form av observationer, intervjuer och workshops för att tydligare definiera ett antal problemområden. Följande tre områden identifierades:

  • Bättre flyt. Många olika professioner är viktiga under en patients operationsdag. För att arbetet skall flyta behöver person med rätt kompetens vara på rätt plats och tillgänglig i rätt tid. Hur skapas framförhållning och lugn för operationskoordinator, operationssjuksköterska, undersköterska, anestesisjuksköterska, anestesiolog och handkirurg? Hur dansar vi i takt?
  • Begränsad yta på pre- och postop. På Operation 4 sker pre- och postoperativ vård på gemensam yta och därmed utförs många olika moment. Ytan är begränsad i storlek och biytor saknas vilket gör att specifika patient- och medarbetarbehov är svåra att tillmötesgå. Hur optimerar vi användningen av möbler och befintlig lokal?
  • Rätt skruv i rätt tid. Särpackade skruvar sinkar arbetstempot. Det är inte ovanligt att ett tiotal skruvar behövs under en operation. Skruv efterfrågas löpande under operationen efter att mått tagits och skall sedan tas ur steril förpackning. Tidigare var en variation av skruvstorlekar tillgänglig på ett operationsgaller. Nu särpackas de p.g.a. krav på spårbarhet. Hur effektiviserar vi momentet?

För att bredda perspektivet på ovan problem bjöds omvärlden (akademi och industri) in till en gemensam workshop med vården. Se länk till inbjudan nedan.  Målsättningen med workshopen var att skapa förståelse för utmaningarna samt att ta omvärldens kompetens till hjälp att identifiera rotorsaken till problemen, se filen "Grundproblem" nedan.

Läs mer här

Här finns material om Pilot 3 samlat:

Information om workshopen på Operation 4 och Handkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal (inbjudan)

Grundproblem pilot 3.(pdf)

Tips på lösning?

Under våren 2023 går arbetet vidare med omvärldsanalys för att identifiera lösningar till problemen. Har du ett tips på lösning, skicka ett mejl till Innovationsplattformen@vgregion.se där du skriver ”Omvärldsanalys Innovationsmotor pilot 3”.

Utveckling av Innovationsmotormodellen

I pilot 3 testar vi fler sätt att genomföra dialog med externa aktörer – och bjuda in ännu tidigare i processen, för att utöver potentiella lösningar också få input kring identifierade utmaningar och behov. Genom att fokusera på grundarbetet, tror vi att vi kan skapa bättre förutsättningar för att hitta lösningar värda att implementera och sprida.

Under pilot 1 och 2 kunde vi konstatera att Innovationsmotorarbetet inte bara genererade lösningar på en utmaning, utan också har potential att påverka innovationskulturen i verksamheten. Vi har därför lagt till specifika innovationsfrämjande aktiviteter, såsom till exempel utbildning för vårdverksamheten, i pilot 3.

Här finns en schematisk bild över planerad arbetsgång i Pilot 3 (klicka på bilden för större format)

Klicka på bilden för att öppna i ett större format
 

Senast uppdaterad: 2023-01-25 11:32