Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avfallshantering blir säkrare med flexibel vagn

Operation 3 på Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU), är specialiserad på hjärt- och lungkirurgi. Operationerna är ofta omfattande och långa vilket skapar en stor mängd avfall. Under en operation på Thorax samlas avfallet i en plastbehållare som sedan forslas vidare på en vagn till skölj- och avfallsrummet för sortering. Marika Hasselby Ingemanson och Mia Jensen, båda anestesisjuksköterskor, ligger bakom idén om en behovsanpassad avfallsvagn som gör det möjligt att sortera avfall redan under operationens gång.

Sorterar smittförande avfall för hand

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen hanterar cirka 10 000 ton avfall per år. Nästan 60 procent av detta går till förbränning. För att kunna skapa ett hållbart och bättre liv – för oss idag och för kommande generationer – har Västra Götalandsregionen tagit fram en miljöplan med tydliga mål och konkreta åtgärder för hantering av avfall.
För medarbetarna på Thorax ingår rengöring och spolning i arbetsrutinerna, vilket ofta innebär tunga och upprepade lyft i skölj- och avfallsrummet. Eftersom allt avfall ligger osorterat i en plastbehållare behöver de – för hand – plocka upp och sortera ut bland annat glasampuller eller andra smittförande rester. Behovet av en säkrare, enklare och effektivare avfallshantering ledde till idén om en behovsanpassad avfallsvagn. Två undersköterskor på avdelningen har också varit delaktiga och bidragit med mycket värdefull kunskap kring medarbetarnas behov. För att få hjälp med att utveckla idén kontaktades Innovationsplattformen och idégivarna kom i kontakt med Mats Fridh, projektledarare.

Mats har med sin entusiasm, kunskap och erfarenhet varit ett enormt stöd för oss under hela utvecklingsprocessen, säger Marika Hasselby Ingemanson.

Samverkan med Chalmers tekniska högskola

Innovationsplattformen arbetar aktivt med att främja och underlätta för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. Sedan sex år tillbaka har Innovationsplattformen ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola och deras utbildningsprogram i teknisk design. Samarbetet gör det möjligt för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen att dra nytta av akademins kompetens. Samtidigt får studenterna tillfälle att utföra lärorika och värdeskapande uppdrag som en del i deras ordinarie uppsatsarbeten. För att kunna vidareutveckla Marikas och Mias idé bildades en arbetsgrupp där studenter från Chalmers fick i uppdrag att utföra en behovsstudie och ta fram ett konceptförslag.

Behovet av effektivare och säkrare avfallshantering är inte unikt för Thorax på SU. I olika grad finns behovet inom de flesta verksamheter i hälso- och sjukvården. För att kunna utveckla en flexibel avfallsvagn, som är användbar i flera olika sammanhang, var det viktigt att samla in och identifiera behov från andra verksamheter. Under våren 2016 utförde arbetsgruppen en behovsstudie för att samla in behov vid flera olika verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien var en viktig del i innovationsarbetet och nödvändig för nästa steg – konceptutveckling.

Återvinningsvagn anpassad utifrån personalens behov

Arbetsgruppen tog fram ett koncept, det vill säga ett konkret förslag på avfallsvagnens utformning. Ett koncept är avgörande för kunna tillverka en bra prototyp. Tack vare Innovationsplattformens nätverk inom näringslivet kunde Marika och Mia enkelt komma i kontakt med tillverkare som byggde den första vagnen.
Resultatet är en flexibel avfallsvagn som personalen själva kan anpassa och ”bygga”. Vagnens design tillåter att flera behållare kan monteras och personalen kan lättare sortera avfallet redan under operationens gång. Det är en stor fördel och gör avfallshanteringen både säkrare och effektivare. Vagnens ergonomiska utformning gör den också lätt att styra i exempelvis skölj- och avfallsrum med begränsat utrymme. Plastbehållarna har designats med runda hörn för smidigare rengöring och kan placeras i en arbetsvänlig höjd. Fördelarna med en flexibel och anpassningsbar avfallsvagn är många, men framför allt bidrar vagnen till en säkrare och bättre hantering av avfall – för både personal och miljö.

Arbetet med att ta fram en förbättrad prototyp har beviljats pengar från Innovationsfonden och kommer pågå under 2018. Därefter är förhoppningen att den färdigutvecklade avfallsvagnen blir tillgänglig för upphandling och kan komma till nytta för så många som möjligt inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:56