Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala avtryck effektiviserar tillverkning av sömnapnéskenor

Henrik Weman

Projektet vid Folktandvården Kvillebäcken handlar om att testa och utvärdera användningen av digitala avtryck, sk intraoral scanning, vid framtagning av sömnskenor till patienter med sömnapné. Projektet fick pengar från Innovationsfonden och resultatet visar på en ökad säkerhet och komfort för patienter, samt en minskad miljöpåverkan.

Sömnapné kan leda till sämre hälsa

Sömnapné är en sjukdom där patienten lider av ofrivilliga andningsuppehåll (apnéer). Andningsuppehållen gör att syrehalten i blodet sjunker, vilket hjärnan reagerar på och reflexen blir att man kort och snabbt vaknar till för att påbörja andningen igen. En kännbar effekt av den störda sömnen blir ofta dagtrötthet. Det finns också studier som visar på samband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar samt diabetes.

Ny digital teknik skapar nya möjligheter

Det finns olika metoder vid behandling av sömnapné. Patienten kan t ex få syrgasmask nattetid men ibland även sömnapnéskena. Sömnapnéskenor tas fram av tandvården som då behöver göra avtryck för att få information om bland annat patientens tandstatus.

Traditionellt har långsamt stelnande avtrycksmassa används för att återge hur bettet och tänderna ser ut. Henrik Weman, vid Folktandvården Kvillebäcken i Göteborg, är bland de första i Sverige med att testa digitala avtryck, vid just framställningen av sömnskenor. Med hjälp av den nya tekniken kan antalet felkällor minska och tandvården kan förbättra behandlings- och produktkvaliteten. Att använda digitala avtryck har också fördelar bland annat ökad säkerhet och komfort för patienter.

Folktandvården Kvillebäcken fick pengar från Innovationsfonden för att testa och utvärdera den nya tekniken vid framtagning av sömnskenor för patienter med sömnapné. Något som också ligger helt i linje med Folktandvårdens ambition att utvecklas och digitaliseras.

 Det innebär en klart förbättrad komfort för patienten och även patientsäkerheten ökar i och med att vi har en direktkontakt med labbet. Det digitala avtrycket skickas som krypterad information direkt till labbet. Detta innebär också reducerad miljöpåverkan, med färre transporter och minskad materialförbrukning, säger Henrik Weman, tandläkare och initiativtagare till projektet.

Stöttning från Innovationsplattformen under innovationsarbetet

Henrik kom tidigt i kontakt med en av de innovationscoacher som arbetar hos Innovationsplattformen för att erbjuda rådgivning under hela innovationsarbetets gång.

 Jag upplevde att kontakten med Innovationsplattformen var väldigt givande. Vår innovationscoach hade dessutom gedigen erfarenhet av projektledning och även mycket god kännedom om genomförande av innovationsarbete. Jag tycker alla som har en idé på hur tandvården kan utvecklas eller effektiviseras ska söka medel från Innovationsfonden. Men framförallt stöd och stöttning i upplägg och genomförande, avslutar Henrik Weman från Folktandvården Kvillebäcken.

Senast uppdaterad: 2018-08-28 13:35