Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våra verksamheter och arbetsplatser

Vi tar blodprover, spelar i symfoniorkestrar, opererar hjärtan, lagar tänder, städar väntrum och bygger teaterscener.

Hälso- och sjukvård

Av nästan 56 000 medarbetare är det 48 000 som arbetar inom hälso- och sjukvården, på exempelvis sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Det krävs många olika yrkesgrupper för att vården ska fungera. Förutom de som har direktkontakt med patienter behövs de som städar, tvättar, sköter datorer och teknik, justerar hjälpmedel, tar emot i receptionen, underhåller husen och betalar ut löner.

VGR har fem sjukhusgrupper:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset som i stort sett samlar sjukhusen i Göteborg samt Mölndals sjukhus och Rågården (rättpsykiatri).
  • NU-sjukvården består av Uddevalla sjukhus och Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan.
  • Sjukhusen i väster: Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.
  • Södra Älvsborgs sjukhus finns i Borås och Skene.
  • Skaraborgs Sjukhus finns i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad.

Närhälsan är VGR:s primärvård. Det är den största aktören för primärvård i Sverige och har 104 vårdcentraler med barnavårdscentraler, 20 jourcentraler och 59 rehabmottagningar.

Folktandvården erbjuder tandvård för alla åldrar. Det är gratis för barn och ungdomar till och med det år de fyller 23. Över 90 procent av barnen och cirka 40 procent av de vuxna är patienter hos Folktandvården

Västra Götalandsregionen har avtal med många privata vårdgivare, exempelvis vårdcentraler, rehabmottagningar, läkare och tandläkare. Det innebär att invånarna kan välja vilken vårdgivare de vill, bara de är godkända eller upphandlade av VGR. Vi tar ett helhetsansvar för invånarnas sjukvård oavsett var patienten får vård.

Kollektivtrafik

VGR ansvarar för all kollektivtrafik i Västra Götaland, alltså den lokaltrafik som sker med bussar, tåg, spårvagnar och färjor. VGR äger Västtrafik som planerar trafiken och upphandlar de tåg- och bussbolag som får vårt uppdrag att köra. Varje dag åker över 400 000 resenärer med Västtrafiks fordon, som kör nära 12 varv runt jorden per år. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2025. Västtrafik håller också i projektet som syftar till hållbart resande, bland annat att vi ska gå och cykla mer.

Bolag

Flera av VGR:s verksamheter drivs i bolagsform. Förutom de som nämns under rubriken Kultur finns Turistrådet Västsverige, vars uppdrag är att bidra till ökad turism och stötta företag och andra som arbetar med turism i vårt område.

Kultur

Ett rikt kulturliv är en viktig del av visionen och många ska ha möjlighet att ta del av kultur i alla dess former. Förutom den egna regionbudgeten får vi pengar från staten som vi fördelar till olika verksamheter och projekt. Vi ger uppdrag, stöd och stipendier till kulturutövare och kulturprojekt, organisationer och det fria kulturlivet. Vi driver dessutom en mängd egna kulturverksamheter som Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker, Regionteater Väst, Film i Väst, museer, slöjd och byggnadsvård och mycket annat. Göteborgs Symfoniker är Sveriges nationalorkester och Göteborgsoperan har dans, musikal och opera i världsklass.

Våra folkhögskolor är viktiga för att fler ska ha möjlighet till utbildning och flera erbjuder kurser inom kulturområdet.

Utbildning och kompetensutveckling

Västra Götalandsregionen har egna skolor. Naturbruksgymnasierna finns på fyra platser: i Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp samt Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. De utbildar inom djur, lantbruk, skog och trädgård på gymnasienivå och vuxennivå, har kortkurser och YH-utbildningar. De är kompetenscentrum och samarbetar med företag inom jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark.

På Västra Götalandsregionens folkhögskolor kan man fullfölja sin utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Folkhögskolorna erbjuder också yrkesförberedande och högskoleförberedande kurser inom exempelvis hantverk, konsthantverk, musik, film, pedagogik och journalistik.

VGR driver Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Dalslands folkhögskola i Färgelanda och Trollhättan, Fristads folkhögskola i Borås, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola vid Nya Varvet och Biskopsgården i Göteborg och Vara folkhögskola i Vara och Mariestad.

En viktig del i vårt regionutvecklingsuppdrag är att bidra till att företag och offentlig sektor får tillgång till rätt kompetens och att ungdomar utbildar sig inom yrkesområden där det finns jobb i framtiden. Vi jobbar med utbildning och kompetensförsörjning tillsammans med kommuner, skolor och universitet i Västra Götaland.

Göteborgs botaniska trädgård

Visste du att Göteborgs botaniska trädgård tillhör VGR? Den är en av Europas största i sitt slag. Här bedrivs utbildning och forskning och är dessutom ett populärt utflyktsmål med över 500 000 besökare om året.

Regionservice

Regionservice är vår egen serviceorganisation som ser till att allt fungerar som det ska. Exempelvis att tvätten blir ren, att det är städat, att patienter får mat, att vi får lön och våra fakturor betalas. Tvätteriet i Alingsås och Hjälpmedelscentralen är en del av Regionservice.

Västfastigheter

Västfastigheter ansvarar för byggnation och drift av våra sjukhus och övriga fastigheter som vi äger. Här jobbar bland annat drifttekniker, fastighetsförvaltare, ingenjörer och fastighetsutvecklare.

Koncernkontoret

Koncernkontoret leder, utvecklar och samordnar Västra Götalandsregionens verksamheter. Ett uppdrag är att hålla samman VGR som organisation och Västra Götaland som region, vilket är en förutsättning för att nå de övergripande politiska målen. De flesta av Koncernkontorets medarbetare har sin arbetsplats på något av Regionens hus i Göteborg, Vänersborg och Skövde eller på residenset i Vänersborg. VGR-IT är också en del av koncernkontoret. Förvaltningschef är regiondirektören.

Miljöarbete

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för miljöarbetet i Västra Götaland. Ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och en hållbar konsumtion är prioriterat. En kraftsamling är Klimat 2030 som drivs av VGR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer, som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. VGR som organisation ska vara en föregångare i arbetet, där påverkan på miljö och klimat ska vägas in i varje beslut. Arbetet utgår ifrån Miljömål 2030, med fokus på cirkulära och giftfria material, låg klimatpåverkan samt att främja biologisk mångfald. För ett systematiskt och effektivt miljöarbete ska även verksamheterna införa miljöledningssystem och certifieras enligt ISO 14001 eller miljödiplomeras.

Social hållbarhet

Varje människa har rätt till bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Jämlikhet, delaktighet och transparens ska genomsyra allt vårt arbete och våra beslut. Vi i Västra Götalandsregionen ska aktivt bidra till en social hållbarhet i den verksamhet vi driver och i avtal och överenskommelser vi sluter. Det ska märkas när vi möter de som våra verksamheter är till för, när vi prioriterar, fattar beslut, arbetar främjande och förebyggande samt när vi kommunicerar, samverkar och för dialog. Mänskliga rättigheter och jämlikhet ska vara i centrum för Västra Götalandsregionens arbete. Ingen människa ska lämnas utanför. Regionfullmäktige har beslutat om ambitionerna i mål för social hållbarhet 2030, där fokus ligger på god hälsa och välbefinnande, jämlikhet och lika rättigheter samt tillit, trygghet och delaktighet för varje människa.

Här hittar du samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2021-07-22 23:59