Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

I invånarnas tjänst

Du är anställd i en offentlig verksamhet som till största delen drivs med skattepengar, och det är invånarna i Västra Götaland som du arbetar för.

Det finns skillnader mellan att vara anställd i en offentlig verksamhet och i en privat. Offentligt anställda är vi som arbetar i en kommun, i staten eller i en region. Grundlagen säger bland annat att vi i vårt arbete ska ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Offentlighetsprincipen

Här gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär bland annat att allmänhet och massmedia kan begära att få ta del av och läsa handlingar från vår verksamhet, så kallade allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan dels vara offentliga, det vill säga innehålla uppgifter som vi kan lämna ut, eller innehålla sekretessbelagda uppgifter som inte får lämnas ut.

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet innebär att du har rätt att uttrycka dina tankar, åsikter och känslor i tal, skrift och bild eller på annat sätt. Men din yttrandefrihet för uppgifter som du tagit del av i ditt arbete kan begränsas av bestämmelser om sekretess. Du har alltså rätt att berätta om verksamheten för journalister och andra, så länge det inte är uppgifter som är sekretessbelagda.

Meddelarfrihet

Med meddelarfrihet menas att vem som helst, i vilket ämne som helst, har rätt att lämna uppgifter för publicering. Du kan alltså, under vissa förutsättningar, lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en journalist utan att bryta mot tystnadsplikten. Men meddelarfriheten har undantag, det är exempelvis inte tillåtet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om enskilda patienter.

Om du har använt din rätt att lämna uppgifter för publicering får inte din arbetsgivare eller din chef efterforska vem som har lämnat uppgifterna. Alla anställda vid massmedieföretag är dessutom förbjudna att röja sina källor. Den här rätten att meddela uppgifter för publicering gäller även dig som är chef.

Du får däremot inte bedriva opinion mot arbetsgivaren eller mot beslut under arbetstid eller i VGR:s lokaler.

Yrkesintegritet

Det är särskilt viktigt för oss som är offentliganställda att invånarna har förtroende för oss och för vårt arbete. Därför ska vi exempelvis:

  • bekämpa mutor och korruption,
  • inte låta oss påverkas i vår roll som förtroendevald eller
  • medarbetare,
  • hantera de pengar som vi förvaltar effektivt och med gott omdöme,
  • inte ta emot pengar eller opassande gåvor,
  • inte låta släktskap eller andra privata relationer få påverka oss i vårt jobb.
Senast uppdaterad: 2021-07-23 00:09