Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lön och förmåner

Vi har kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren om rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Avtalet reglerar löner och övriga anställningsvillkor på arbetsplatsen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samlar de viktigaste förmånerna i kollektivavtalet i broschyren Säg hej till ditt kollektivavtal.

Lön

Vilken lön du har beror på ditt yrke, din tjänst och på hur du utför ditt arbete utifrån lönekriterierna på din arbetsplats. Lönen bestäms när du anställs, men ses också över varje år. Din lön kan också påverkas om du byter befattning.

Du får ersättning för obekväm arbetstid, ob-ersättning, om du arbetar på kvällar, nätter och helger. Storleken på ersättningen beror på vilken tid på dygnet det är. Fråga din chef om vilken ob-ersättning du har rätt till. Vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får ett förhöjt ob-tillägg på helger och nätter, utöver ersättningen i kollektivavtalet.

Lönen betalas ut den 25:e varje månad. Om den infaller på en helg så betalas lönen ut sista vardagen innan helgen. I december betalas lönen alltid ut innan julafton.

Löneväxling till pension

Du har möjlighet att avsätta en del av din månadslön till extra tjänstepension, så kallad löneväxling. Din tjänstepension som anställd på VGR förvaltas av KPA Pension.

Fri hälso- och sjukvård

Arbetsgivaren ersätter dig för besök i öppenvården. Det spelar ingen roll om vårdgivaren är offentlig eller privat, eller var någonstans i Sverige den finns   – bara den är ansluten till Försäkringskassan.

Förmånen täcker patientavgifter upp till nivån för frikortet. Ersättningen är skattepliktig.

För dig som har barn

Som blivande förälder kan du på betald arbetstid besöka mödravårdscentralen upp till två gånger under graviditeten, om besöken inte kan ske på annan tidpunkt. Som förälder har du rätt att vara helt ledig tills barnet är 1,5 år och att förkorta arbetstiden till 75 procent tills barnet fyllt åtta år eller gått ut första klass. Be din chef om föräldraledighet senast tre månader före ledighetens början.

Enligt villkor som regleras i kollektivavtalet kan du också få rätt till ersättning för lönebortfall när du är föräldraledig samt extra ersättning vid föräldraledighet om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för föräldrapenning, så kallad föräldralön.

Friskvårdsbidrag

Du får ett friskvårdsbidrag att använda för aktiviteter som får dig att må bra. Hur mycket du får beror på var du arbetar, men du som är tillsvidareanställd får minst 1500 kronor per år. Är du månadsavlönad är summan beroende av hur länge du ska arbeta i VGR, eller hur mycket du har arbetat om du är timavlönad. Prata med din chef om vilken summa som gäller för dig. Bidraget är skattefritt och gäller friskvårdsaktiviteter som är godkända av Skatteverket.

Rabatt på friskvård

Ett antal friskvårdsleverantörer ger rabatt till VGR- medarbetare. Du hittar dem på vgrbalans.se

Årskort på Västtrafik

Du kan köpa ett årskort från Västtrafik och betala per månad genom ett avdrag på lönen. Årskortet gäller i 365 dagar, är inte personligt och gäller även i nattrafiken.

Minnesgåva

Du som har varit anställd i minst 25 år i VGR, eller om du går i pension efter att ha varit anställd i minst 20 år, får en särskild minnesgåva.

Senast uppdaterad: 2021-07-23 00:12