Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapssammanställning om distansarbete

Publicerad: Uppdaterad:
Två personer kontorsarbetar i var sitt rum hemma

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har gjort en översikt av internationell forskning om arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet kopplat till distansarbete före och under covid-19 pandemin. Vilka är de viktigaste lärdomarna?

I sammanställningen kan man läsa om för- och nackdelar ur dessa tre perspektiv före och under pandemin. Man gör skillnad på detta då distansarbete före pandemin var frivillig och planerad, medan den under pandemin var påtvingad och ofta med minimal planering. Några exempel på resultat.

Om autonomi som risk- eller friskfaktor

Effekterna av problematiska respektive goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen verkar förstärkas vid distansarbete. Exempel på detta är autonomi. Det krävs kompetens och resurser för att kunna arbeta självständigt, som vid distansarbete. Delegerad/falsk autonomi där man förutsätts klara sig själv, kan få negativa konsekvenser för psykiskt välbefinnande och effektivitet. Autonomi kan förvandlas till ett arbetskrav istället för en resurs att hantera arbetskrav.

Ökad produktivitet under vissa förutsättningar

De flesta pekar på ökad produktivitet i samband med distansarbete, men det kan dels bero på att man arbetar fler timmar, men även andra faktorer spelar roll, som att ha en egen arbetsplats i hemmet, autonomi, att kunna upprätthålla bra kontakt med kollegor och god sammanhållning. Ett uppgifts- och relationsinriktat ledarskap är en annan viktig påverkansfaktor. 

Långsiktiga effekter

Ett frågetecken gäller långsiktiga effekter för verksamheter vad gäller kreativitet och innovation. Detta kräver längre observationstid och erfarenhet av distansarbete och berörs bara undantagsvis i de granskade studierna. Effekter av ergonomiskt olämpliga arbetsställningar kan man utläsa på relativt kort tid medan distansarbetets påverkan på kreativitet och innovationer sannolikt är långvarigt fördröjda.

Här finns en kort sammanfattning, samt länk till rapporten att ladda ned. 

Vad säger forskningen om distansarbete

Läs även artikeln där Annemarie Hultberg ISM intervjuas tillsammans med andra forskare och företrädare från olika statliga myndigheter, om hur man anpassat sitt arbetssätt utifrån distansarbete, samt olika arbetsmiljöaspekter, att ta hänsyn till i framtiden.

Så förändrar distansarbetet vårt arbetsliv, Publikt 2022-3

Publicerad:
Uppdaterad: