Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ett utvecklingsarbete för hälsofrämjande arbetsplats

Här beskrivs ett utvecklingsarbete som bedrevs på Försäkringskassan i Östergötland mellan 2004-2008. Trots att det har några år på nacken finns det användbara tips på HUR man arbetar för en hälsofrämjande arbetsplats.

Några råd till andra arbetsplatser

Utvecklingsarbetet pågick på Försäkringskassan i Östergötland mellan 2004-2008 och sammanföll till viss del med ett omfattande omställningsarbete.

Några råd till andra arbetsplatser som vill bli hälsofrämjande:

 • Arbeta med att utveckla ledarskapet.
 • Börja i det lilla.
 • Ge alla medarbetare baskunskap om hälsofrämjande.
 • Gör roliga saker parallellt med det jobbigare så ångan hålls uppe.
 • Ha hälsofrämjande på dagordningen vid så många möten som möjligt.
 • Låt chefer och hälsoinspiratörer ha kontinuerlig handledning, gärna både tillsammans och var för sig.
 • Låt processen växa nerifrån.
 • Prata förhållningssätt snarare än aktiviteter.
 • Se till att alla grupper har möjligheter att föra dialog.
 • Se till att få in stöd under det tidiga arbetet, när grupperna ska börja sina dialoger om vad de behöver.
 • Tillför näring och energi så att alla orkar vara uthålliga. 
 • Mer dialog och ett nytt förhållningssätt

Tre delrapporter har producerats under projektets gång. Sammantaget framgår av dessa rapporter att dialogen mellan chefer och medarbetare fått en mer central funktion. Man pratar också om ett nytt.

En hälsofrämjande arbetsplats, Delrapport 1, Thomsson, 2004

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats, Delrapport 2, Thomsson,  2005

Att vara och förbli en hälsofrämjande arbetsplats, Thomsson, 2007

Men blev hälsan bättre?

Att mäta effekterna av en hälsofrämjande satsning som till vissa delar genomfördes samtidigt med en stor och övergripande förändring är komplicerat. En utvärdering har ändå gjorts avseende bland annat hälsa, socialt stöd, bemötande, upplevelse av stress och hot och våld. Man har i denna haft jämförelsegrupper där ett hälsofrämjande arbete inte har bedrivits under lika lång tid och i samma utsträckning som vid övriga kontor.

Utvärdering av effekter av hälsofrämjande arbete vid Försäkringskassan i Östergötland, Müssener, Linköpings Universitet, 2008

Satsa friskt

Utvecklingsarbetet på Försäkringskassan i Östergötland var även en del i den omfattande satsning på att stödja statliga myndigheters arbete med att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. Arbetet pågick 2003-2009.

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa, Försäkringskassan, Rubertsson, 2009        

Senast uppdaterad: 2017-03-28 08:02