Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chefers organisatoriska förutsättningar

CHEFiOS-projektet syftade till att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar. Resultaten av projektet var tänkta att kunna omsättas i verksamhetsutveckling och utbildningar för chefer i offentlig förvaltning och har därför sammanfattats i en rad ISM-rapporter och ligger som grund för verktyget Chefoskopet.

Rapporter och verktyg

Linda Corin och Lisa Björk, ISM har utifrån sina avhandlingar skrivit en populärvetenskaplig rapport med syfte att belysa chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Chefoskopet är ett verktyg som bygger på CHEFiOS forskning.

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

Chef i välfärden - Vad behövs för att göra ett bra jobb? Webb-presentation 

Chefoskopet, suntarbetsliv.se

Chefskapets förutsättningar och konsekvenser - slutrapport del 1

Förändringsprocesser och utvärderingar -slutrapport del 2

Vårdanalys bekräftar CHEFiOS resultat

I rapporten "Läget för ledarna" från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (februari 2021), diskuteras frågan om en eventuell nationell utbildning för chefer inom äldreomsorg, socialtjänst med mera. En slutsats i rapporten är att cheferna i vård och omsorg behöver få bättre organisatoriska förutsättningar för sitt arbete. Det är faktiskt det viktigaste för ledarskapsutvecklingen, menar myndigheten.

Det behöver chefer för att utvecklas, suntarbetsliv november 2021

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:31