Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CHEFiOS

CHEFiOS-projektet syftade till att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar. Resultaten av projektet var tänkta att kunna omsättas i verksamhetsutveckling och utbildningar för chefer i offentlig förvaltning och har därför sammanfattats i en rad ISM-rapporter.

CHEFiOS nu ännu mer tillgängligt

Linda Corin och Lisa Björk, ISM har utifrån sina avhandlingar skrivit en populärvetenskaplig rapport på SNS bokförlag. Rapporten syftar till att belysa chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Men också hur arbetsmiljön inverkar på sådant som hälsa och önskan om att jobba kvar i organisationen. Dessutom har Suntarbetsliv tagit fram  Chefoskopet ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

Chef i välfärden - Vad behövs för att göra ett bra jobb? Webb-presentation 

Chefoskopet

ISM-rapporter om CHEFiOS

Målgruppen för dessa rapporter är alla som är intresserade av att, lite mer på djupet,få kunskap om Chefios-projektets perspektiv och metoder, vad vi gjort, hur vi gått till väga och vad vi hittills kommit fram till.

ISM-rapport 14:1

Denna rapport beskriver CHEFiOS-projektets bakgrund, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, instrument för datainsamling och även exempel på resultat. I denna rapport beskrivs fyra av fem delstudier med de ansvariga forskarna som huvudförfattare:

  • Hur har cheferna det?
  • Vad gör cheferna?
  • Hur ser organisationen ut?
  • Hur fungerar verksamheten?

Chefskapets förutsättningar och konsekvenser - slutrapport del 1

ISM-rapport 14:2

I denna rapport riktas intresset till CHEFiOS-projektets interventionsmodell. Bland annat svarar man på frågan HUR förändringar sker och VAD förändringsarbetet i CHEFiOS interventionerna inriktats på.

Förändringsprocesser och utvärderingar -slutrapport del 2

Vårdanalys bekräftar CHEFiOS resultat

Myndigheten för vård- och omsorgs har presenterat rapporten "Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft" som visar vikten av ledarskapet för att utveckla vården. Vårdanalys föreslår ett antal områden för att stärka och utveckla ledarskapet i vården. Ett av dessa är att ge starkare förutsättningar för ett verksamhetsnära och patientcentrerat ledarskap.

Nu är chefens utmaningar fakta, Vårdförbundet.se

Visa vägen i vården, Vårdanalys 2017

Senast uppdaterad: 2019-08-08 11:20