Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kap 7 Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

Det finns idag en god kunskap om vilka som är de viktigaste friskfaktorerna på en arbetsplats. Dessa summeras i kapitel 7, för att i kommande kapitel beskrivas mer ingående med exempel på vad som kan göras för att stärka dessa.

De viktigaste friskfaktorerna

 • Gott ledarskap
 • Möjlighet till kompetensutveckling
 • God kommunikation och feedback
 • Möjlighet att byta arbetsuppgifter
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet integrerat i verksamheten
 • God kontroll över och kännedom om sjukfrånvaron i organisationen

Så sammanfattar forskningsprojektet Hälsa och Framtid de sex viktigaste faktorerna för en låg sjukfrånvaro i offentlig förvaltning. Det finns en stor samstämmighet mellan olika kunskapssammanställningar, men med olika fokus beroende på frågeställning.

Arbetslivsfaktorer och psykisk ohälsa/hälsa

 De faktorer i arbetslivet som främst kopplas till psykiskt välbefinnande är exempelvis:

 • Ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande)
 • Kontroll i arbetet
 • Balans mellan arbete och fritid
 • Balans mellan ansträngning och belöning
 • Tydliga mål
 • Anställningstrygghet

De viktigaste riskfaktorerna i arbetslivet för psykisk ohälsa är på motsvarande sätt:

 • Psykiskt ansträngande arbete
 • Höga krav
 • Låg kontroll
 • Obalans mellan ansträngning och belöning
 • Rollkonflikter

Jämlika arbetsvillkor

Kvinnor och män utsätts för olika arbetsvillkor och miljöer. Även när kvinnor arbetar i samma yrke som männen, eller på samma arbetsplats finns det en ökad risk för ohälsa för kvinnorna på grund av olikheter i exponering. Vi har samlat aktuell kunskap kring detta och ger även förslag till verktyg för att kartlägga dessa skillnader. I detta avsnitt tas även upp vad man kan göra för att skapa hållbara arbetsplatser för alla åldrar.

Ladda ned kapitel 7 här

Kapitel 7 Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

11 Referenser

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:16