Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetsbaserat kontor

Hur övergången till ett aktivitetsbaserat kontor upplevs utifrån arbetsmiljö, hälsa och produktivitet, skulle kunna sammanfattas med - Det beror på! Till exempel om man flyttar från cellkontor eller kontorslandskap, på om planlösning och design gör det möjligt att arbeta i de olika zonerna som det var tänkt, om man haft ett gediget implementeringsarbete samt om det finns tydliga spelregler, som även de är väl förankrade.  ISM har gjort en sammanfattning av forskningsläget för aktivitetsbaserade kontor. Den kommer att uppdateras under hösten 2020.

Regionens Hus i VGR

I Västra Götalandsregionen har 1900 medarbetare inom administration flyttat till Regionens hus i Göteborg och Skövde. Syftet är att samlokalisera verksamheter och funktioner för att utveckla nya arbetsformer. Man  inför samtidigt ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABK). ISM utvärderar arbetet i samverkan med bland annat Chalmers och har även gjort en sammanställning av aktuell forskning om ABK, som uppdaterades februari 2019. En ny uppdatering kommer att göras under hösten 2020.

Forskningsprojektet Regionens hus

ISM:s publikationer om aktivitetsbaserat arbetssätt

De platserna är populärast på kontoret

Varför undviker medarbetarna vissa platser medan andra går åt snabbt? Hur kan man utnyttja de platser som mest står tomma? Läs intervjun med Maral Babapour Chafi, forskare på ISM och Chalmers, i suntarbetsliv. 

De platserna är populärast på kontoret, suntarbetsliv mars 2020

Här byter alla arbetsplats varje dag

Läs reportaget i Dagens samhälle, om hur det gått efter inflyttning. DS har intervjuat Lillemor Hagnell, projektledare och fortsatt ansvarig för utvecklingsarbetet i de båda husen samt Maral Babapour Chafi, ansvarig för ISM:s följeforskning. 

Läs reportaget i Dagens Samhälle, februari 2020

Vad menas med Aktivitetsbaserat kontor?

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt kännetecknas av att man inte har någon fast arbetsplats, utan medarbetarna uppmanas att välja arbetsyta efter aktivitet, såsom samarbete, lugn zon eller tyst zon för koncentration. Ibland används även begreppet aktivitetsbaserat flexkontor för samma typ av kontor. I flexkontor saknar medarbetare fasta platser. Andra kontorstyper är cellkontor samt öppet kontorslandskap i olika storlekar. Var och en av dessa kontorstyper har både för-och nackdelar utifrån arbetsmiljö och hälsoperspektiv. En slutsats är att en kontorstyp inte passar för alla verksamheter eller alla typer av arbetsuppgifter. Läs mer i ISM:s forskningssammanställning.

Sammanfattning av forskningsläget avseende ABW, februari 2019

Aktivitetsbaserat arbetssätt - rapport från nätverksträff, maj 2019

Ledarskap och medarbetarskap vid ett aktivitetsbaserat arbetssätt

När trender styr och forskning pågår

ISM medverkade vid ett seminarium den 17 september 2019, anordnat av Göteborgs universitet med rubriken Aktivitetsbaserade kontor - bra eller dålig arbetsmiljö? Seminariet var välbesökt och filmades även. Annemarie Hultbergs presentation startar 1.58 in i filmen. 

Aktivitetsbaserade kontor - bra eller dålig arbetsmiljö? (webseminarium)

När trender styr och forskning pågår, Annemarie Hultbergs ppt presentation

Konkreta råd

I forskningssammanställningen ges även ett antal konkreta råd för såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt hur förändringsarbetet kan bedrivas. 

 • Ha en seriös och grundlig implementeringsprocess: Lägg ner mycket tid i början och fundera på vad är målet med förändringen? 
 • Utforska behov och aktiviteter och ta därefter beslut om ABW är rätt sätt att gå. 
 • Aktivitetsbaserat kontor passar inte alla verksamheter och arbetsuppgifter. 
 • Ledningen, samtliga chefsnivåer, och medarbetare måste vara involverade i processen. Gå metodiskt tillväga.
 • Ett aktivitetsbaserat arbetssätt påverkar även den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Jobba både med mjuka värden och teknik.
 • Planera för en lägre täckningsgrad (mer yta per medarbetare), varierande akustiska miljöer och korridorer separerade från arbetsplatserna.
 • Koncentrationskrävande arbetsuppgifter kräver stillhet. Se till att det finns god ljudmiljö genom en planlösning med separata ljudzoner, tillräckligt med tysta rum och utrymmen utan störande insyn.
 • Kroka arm med företagshälsovården och hjälps åt att hitta arbetsformer och rutiner för utbildning, individuell anpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • ABW är ett papperslöst kontor. Skapa goda rutiner för att digitalisera allt material som används i verksamheten så att arbetstagarna lätt kommer åt materialet på kontoret och från alternativa arbetsplatser.
 • ABW behöver tränas in. Ge medarbetarna möjlighet till träning och handledning så att alla känner sig trygga och kan förbereda sig i god tid. 
 • Regler behöver diskuteras och tydligt uttryckas.
 • Ge ledare handledning i hur man leder i aktivitetsbaserade kontor där man inte alltid vet var medarbetarna befinner sig.

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se

När medarbetare i VGR flyttade till aktivitetsbaserade kontor fanns ergonomer från FHV på plats för att ge stöd i hur man kan anpassa sin arbetsplats för en bra ergonomi, när man växlar mellan olika platser. Man gjorde även några korta instruktionsfilmer.

Introduktion

Ställ in stolen

Arbete vid skrivbord

Arbete vid skärm

Mobil arbetsplats

Kontakt

magdalena.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-09-28 16:20