Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetsbaserat kontor

Dörren öppen till ett kontorsrum, där en kvinna arbetar vid sin laptop.

Hur övergången till ett aktivitetsbaserat kontor (ABK) upplevs utifrån arbetsmiljö, hälsa och produktivitet, skulle kunna sammanfattas med - Det beror på! Men vilka är dessa aspekter, och hur gör man för att lyckas? ISM publicerar nu en uppdaterad sammanfattning med aktuell forskning och konkreta råd före och efter genomförandet av ABK.

Sammanfattning av aktuell forskning 

Exempel på teman som tas upp i sammanfattningen:

 • Olika kontorstypers inverkan på hälsa och arbetsmiljö
 • Hälsa och välbefinnande i ABK
 • Produktivitet
 • Fysisk arbetsmiljö 
  Ljud, avskildhet, ergonomi och fysiskt aktivitet på arbetet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  T.ex. kontroll, samarbete/grupparbete, kommunikation, självledarskap och ledarskap
 • Förändringsarbete
  Före och efter flytt, arbetsmiljöansvar

Konkreta råd

I anslutning till varje avsnitt finns även ett antal konkreta råd. Exempel på dessa:

 • Koncentrationskrävande arbetsuppgifter kräver stillhet. Se till att det finns god ljudmiljö genom en planlösning med separata ljudzoner, tillräckligt med tysta rum och utrymmen utan störande insyn.
 • Använd flexibla flyttbara skiljeväggar så att arbetstagare får frihet att skapa skydd mot visuella störningar.
 • Utrustningen måste vara enkel att ställa in.
 • Att kunna ge anpassa sin arbetsstation är kopplat till högre produktivitet. Se om det går att skapa möjligheter till anpassade kontorsprodukter som t.ex. tangentbord, mus, skärm och kontorsstol.
 • Förhållningsregler behöver diskuteras och tydligt uttryckas samt stödjas i miljön.
 • Ge ledare handledning i hur man leder i ABK där man inte alltid vet var medarbetarna befinner sig.
 • Ha gott om tid att analysera och involvera och låt en positiv inställning genomsyra hela projektet.
 • ABK behöver tränas in. Ge medarbetarna möjlighet till träning och handledning så att alla känner sig trygga och kan förbereda sig i god tid. 
 • Gemensamma anpassningar efter flytt är avgörande för att lyckas med förändringen till ABK.
 • Arbeta systematiskt och kontinuerligt med feedback från medarbetare för att kunna åtgärda störningar.

Sammanfattning av forskningsläget, aktivitetsbaserat kontor, 2020-12

Maral Babapour Chafi,ISM på Chalmers Webbinarium 2021-09-08
 

Checkflex, en checklista vid övergång till flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt, Umeå Universitet

ISMs forskning om aktivitetsbaserat arbetssätt 

Under perioden 2018-2020 flyttade flyttade 2900 medarbetare in i Regionens hus i Skövde och Göteborg samt i ett kontorshus i Mölndal. Samtidigt infördes ett aktivitetsbaserat arbetssätt i de tre husen. Institutet för stressmedicin bedriver följeforskning i samarbete med Västra Götalandsregionen och Chalmers. Syftet är att utvärdera flytten till ett aktivitetsbaserat kontor avseende effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

ISM:s publikationer om aktivitetsbaserat arbetssätt

Hybridarbete kan leda till revansch för aktivitetsbaserade kontor

Pandemin har medfört nya arbetssätt och kanske kommer fler nu att få upp ögonen för aktivitetsbaserade kontor. NyTeknik intervjuar Maral Babapour Chafi som leder ett projekt om aktivitetsbaserade arbetssätt i Västra Götalandsregionen. I artikeln beskrivs både resultat från enkäter och fokusgruppsintervjuer med medarbetare och chefer före pandemin men även från olika workshops under pandemin, inför återgång till kontoren. 

Artikeln i NyTeknik 2021-10-17

Så är det att jobba på kontor - utan att ha en plats

Är det aktivitetsbaserade kontoret här för att stanna – och hur relevant blir det när vi i större utsträckning jobbar hemifrån? GP intervjuar Annemarie Hultberg, utvecklingsledare och koordinator i forskningsprojektet aktivitetsbaserade arbetssätt i Västra Götalandsregionen. I artikeln intervjuas även Lillemor Harnell som är samverkanpartner i detta interaktiva forskningsprojekt. Även här ges exempel på resultat före pandemin och inför planeringen av "det nästa normala". 

Artikel i gp.se 2021-10-19

När medarbetare i VGR flyttade till aktivitetsbaserade kontor fanns ergonomer från FHV på plats för att ge stöd i hur man kan anpassa sin arbetsplats för en bra ergonomi, när man växlar mellan olika platser. Man gjorde även några korta instruktionsfilmer.

Introduktion

Ställ in stolen

Arbete vid skrivbord

Arbete vid skärm

Mobil arbetsplats

Kontakt

magdalena.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:37