Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Distansarbete

Man står och arbetar vid köksbord med låda under laptopen

Redan innan pandemin gjorde den digitala utvecklingen det möjligt att arbeta på distans, men pandemin ledde till en rekordsnabb och tämligen oplanerad övergång till hemarbete för många kontorsanställda. Vad har det inneburit för arbetsmiljön och hur skall vi planera framåt, när vi troligen kommer att växla mellan distansarbete och arbete på olika typer av kontor? Här finns exempel på tidigare sammanställningar och pågående forskning inom området.

På distans helt eller delvis? 

Kristina Palm, docent vid KI och KTH, driver ett forskningsprojekt kring distansarbete under pandemin och har även tillsammans med forskningskollegorna Calle Rosengren och Gisela Bäcklander tagit fram ett stödmaterial som nu finns på suntarbetsliv.se som en dialogstartare, för rådet är:

Prata om det!

  • När passar det bra att arbeta på kontoret?  Och för vem - individen, gruppen eller organisationen?  
  • Hur kan/ska vi hantera att en del är på kontoret och andra inte?  T.ex. "det tysta arbetet", som är viktigt för att skapa gemenskap. vem gör det?
  • Om vi ska ha en hybridlösning vad i arbetets form och innehåll behöver förändras?   Många vill själva få välja när man är på kontoret och inte – men vad händer då med den sociala arbetsmiljön?    

På distans helt eller delvis - prata om det, suntarbetsliv.se

Tips för hybridarbete, suntarbetsliv.se

Hybridkontoret - Bra att tänka på, Prevent

Återhämtning under arbetsdagen, ger även tips vid distansarbete, Eijlertsson 2021

Så här gör Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen förespråkar en successiv stegvis återgång efter det att restriktionerna släpptes. Hur återgången ser ut rvariera mellan förvaltningar och inom förvaltningen. Det är viktigt att chefer och medarbetare har en dialog och arbetsuppgifternas karaktär avgör om distansarbete är möjligt och lämpligt. ISM har deltagit i arbetet med att ta fram stöd till cheferna i detta arbete. 

Guide för distansarbete, Västra Götalandsregionen

Hur kan det aktivitetsbaserade kontoret bättre stödja arbetet i ”nästa normala”

ISM bedriver ett interaktivt forskningsprojekt tillsammans med Västra Götalandsregionen, med fokus på hälsa och arbetsmiljö på de aktivitetsbaserade kontoren. Under våren har forskningsprojektet bedrivit ett scenariebaserat utvecklingsarbete, för att förbereda för en situation, som troligen består i att fler arbetar hemma viss del, men hur mycket och vad ställer det för krav på kontoret, arbetsmiljöarbetet, ledarskap mm? Nu finns en publicerad artikel med resultatet av detta arbete bland annat. 

Kontorsarbete efter pandemin, 2022

Forskningsprojektet Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Ramar viktigt vid hybridarbete, DU&jobbet, 2022-01

Hybridarbete - läs forskarnas råd för att få det att fungera, ingenjören.se oktober 2021

Nya tider väntar på kontoret, Webbinarium, AFA försäkring, oktober 2021

Det nya normala, intervju med Maral Babapour i Arbetslust oktober 2021

Så är det att jobba på kontoret utan att ha en plats, gp.se oktober 2021

Hybridarbete kan leda till revansch för aktivitetsbaserade kontor, NyTeknik oktober 2021

Hybridkontoret, så får ni det att fungera, suntarbetsliv.se september 2021

Vad säger forskningen om distansarbete?

Här finner du några av de kunskapssammanställningar som gjorts av för- och nackdelar med distansarbete. Där finns både studier som gjordes innan pandemin och nyare studier, som beskriver en situation när de flesta som arbetade på kontor och hade möjlighet att arbeta hemifrån, också gjorde det. Oavsett vilket finns det lärdomar att hämta för den situation vi just nu står inför, där distansarbetet troligen ökar något jämfört med före pandemin, men där man också söker sig fram till nya arbetssätt på kontoret.

Vad säger forskningen om distansarbete

Ledarskap vid distansarbete

Att ha  medarbetare som arbetar på distans kräver en annan form av ledarskap, men även att leda medarbetare i en aktivitetsbaserad miljö. Här har vi samlat några av de sammanställningar och studier som gjorts kring ledarskap vid distansarbete, med fokus på hälsa och arbetsmiljö.

Ledarskap vid distansarbete

Därför blir man utmattad av videomöten

Efter en lång period av distansarbete kan väl många känna igen sig i att videomöten skapar en särskild trötthet. Nu kan forskare förklara varför, men också ge tips på vad vi kan göra för att minska skärmtröttheten.

Därför blir man utmattad av videomöten

Senast uppdaterad: 2022-01-20 08:46