Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unga kvinnor stressas av motstridiga krav

Stressade unga kvinnor är pressade mellan traditionellt kvinnliga roller och yrkeslivets växande krav på självständighet och kompetens. En genusmedveten och hälsofrämjande intervention ökade deras förmåga att hantera stressen, men att satsa på goda arbetsmiljöer minskar risken för långvariga besvär.

Skapa rum

Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa: genusmedveten och hälsofrämjande intervention

Detta är titeln på en avhandling som Maria Strömbäck lade fram 2014 vid Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Hon har forskat på stressade unga kvinnor (tjejer), både studerande, arbetslösa och ute i jobb, som gick en kurs i stresshantering för att lära sig bemästra sin oro kring vuxenblivande och inträde i yrkeslivet.

Tjejerna som studerats uppvisade vad de själva kallade en ”kollapsande kropp”, en kombination av olika symtom så som stress, ångest, depression, värk och magproblem. Bland annat dessa symtom mättes före och efter kursen. Flera av dem var sjukskrivna innan de kom ut i yrkeslivet och att satsa på goda arbetsmiljöer blir viktigt för att förhindra långvariga besvär.

Motstridiga krav

Det har alltid varit en utmaning för en ung kvinna att gå ut i livet, men det finns också tidstypiska påfrestningar. Oro för det framtida arbetslivet att leva upp till krav på självständighet och kompetens, samtidigt som traditionella förväntningar på dig som kvinna och rådande normer om vad femininitet är kantar vuxenblivande. Vad som framgick i studien var bland annat hur tjejerna genom strikt kontroll av mat och träning försökte uppnå samhälleliga ideal. Det fanns också en rädsla för att bli psykiskt sjuk, utveckla ätstörningar och att inte orka med arbetslivet.

Motstridiga krav som verkar stressande:

 • Oro för framtiden
 • Göra karriär
 • Tjäna pengar
 • Ta hand om familjen
 • Vara sociala med kompisar
 • Ta hand om andra
 • Sköta sin egen hälsa
 • Komma ut och resa

Stresshanteringskurs

Stresshanteringskurserna var avlastande då man kunde känna igen sin egen situation i andras och hitta strategier för det personliga förhållningssättet bland annat genom medveten närvaro, avslappning och massage.

Insatser på arbetsplatsen

Samtidigt betonas i avhandlingen viktiga insatser på arbetsplatsen såsom,

 • Att arbetsledaren är uppmärksam på att arbetsbördan blir rimlig
 • Att det ges möjlighet till inflytande
 • Introduktionsprogram och mentorskap
 • Att arbetsledaren tar tecken på stress på allvar
 • Att företagshälsovården är närvarande och aktiv

Skapa rum, Strömbäck 2014

Fler länkar

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatsträffar, ISM-häfte nr 7, 2015

Unga kvinnnor stressas av kraven, arbetsmiljöforskning.se

Senast uppdaterad: 2019-08-07 16:26