Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ISM sprider forskning på kongress i Wien

Kristina Gliste och Emina Hadzibajramovic

Statistiker Emina Hadzibajramovic och överläkare Kristina Glise deltog i posterutställningen vid den 19:e kongressen för Sektionen för Epidemiologi och Socialpsykiatri, anordnad av The European Psychiatric Association (EPA). I år hölls kongressen i Wien den 4-7 april.

Kongressen innehöll plenarsymposier, olika parallella symposier, workshops och posterutställningar. Utbudet var varierat och innehöll historiska och nya trender i socialpsykiatri, utmaningar inom psykiatrisk epidemiologi, socioekonomiska skillnader i mental hälsa, utveckling och förändring av kognitiv funktion, betydelsen av politiska, legala och sociala dimensioner för behandlingen av mental ohälsa hos flyktingar samt stressrelaterad psykisk ohälsa.

Kristina Glise redovisade en uppföljning av symptom på utbrändhet efter 7-10 år hos patienter som behandlats för utmattningssyndrom. Emina Hadzibajramovic presenterade från samma population, de stressorer som patienterna redovisat vid nybesöket för 7- 10 år sedan, och aktuella stressorer. Resultatet visade att de flesta rapporterar både arbetsrelaterade och privata stressorer som orsak till utmattningssyndrom. De tre vanligaste stressorerna bland de arbetsrelaterade var kvantitativa krav, känslomässiga krav och bristande ledarskap. Bland de privatrelaterade stressorerna fann man höga krav på sig själv, relationskonflikter och oro inför viktiga livsfrågor och beslut kring framtiden.

Samtliga rapporterade stressorer har idag minskat förutom oro för egen hälsa, vilket är ett intressant fynd forskarna kommer att titta närmare på framöver. I resultaten syns också att utbrändhetssymptomen ökar i samband med ökande antal stressorer och minskar snabbare bland de patienter som hade minst antal stressorer.

Se Emina Hadzibajramovic presentation
Self-reported stressors among patients with exhaustion disorder - seven years after treatment (pdf)

Se Kristina Glises presentation
Long-term follow-up of mental and somatic symptoms in patients treated for stress-related exhaustion (pdf)