Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mäta och följa goda organisationer

Goda organisationer
Källa: Arbetsmiljöverkets Analysrapport 2017:2. Mäta och följa goda organisationer – en antologi.

Denna antologi från Arbetsmiljöverket sammanfattar resultatet från projektet positiva arbetsmiljöindikatorer. Tillsammans visar indikatorerna olika sätt att organisera arbetet som är väsentliga för anställda och företag/verksamheter.

 • Förslaget till indikatorer syftar till att visa på olika sätt att organisera arbetet.
 •  Det är möjligt att skapa goda organisationer i alla typer av verksamheter.

 • Hur arbetet organiseras påverkar utvecklingen för såväl de anställda som företagen.

 • Indikatorerna bör regelbundet samlas in, analyseras och redovisas.

Vilka är indikatorerna?

Förslaget presenterar indikatorer för att mäta och följa arbetsmiljön, med fokus på goda organisationer i arbetslivet. De indikatorer som föreslås ingå i goda organisationer utgår från tre s.k. kompositindikatorer, vilket betyder att de i sin tur består av flera delindikatorer.

 • Delaktighet (medverkan i planering och uppföljning av arbetet, samt

  flextid och arbetsrotation)

 • Individuellt lärande (kompetensutveckling, utbildning och "on-the-job training")
 • Strukturellt lärande (uppföljning, utvecklingssamtal, projektarbete och omvärldsbevakning)
 • Förslaget innebär också indikatorer för numerisk flexibilitet, det vill säga tillfälliga anställningar, deltid, bemanningsföretag etc.

Effekter på de anställda

 • Sannolikheten för fortsatt anställning ökar om många av de anställda har individuellt lärande och en hög grad av delaktighet i sitt arbete.
 • Det är färre sjukskrivna om de anställda har en hög grad av delaktighet i sitt arbete.
 • Det finns en tendens till det motsatta vid hög numerisk flexibilitet, det vill säga om en stor andel i företaget är tillfälliga anställningar, tenderar sannolikheten för sjukskrivning att öka.
 • Löneutvecklingen för de anställda påverkas positivt av delaktighet och individuellt och strukturellt lärande, medan numerisk flexibilitet bidrar till en sämre löneutveckling.
 • Möjligheten att kombinera arbete och familj för anställda ökar om organisationen är mer strukturellt lärande och har en väl utvecklad delaktighet i organisationen.
 • Minskade könsskillnader i uttag av VAB-dagar gällde för såväl delaktighet, individuellt och strukturellt lärande och numerisk flexibilitet.

Effekter på produktiviteten

 • Delaktighet samt individuellt och strukturellt lärande har en positiv effekt på produktiviteten.
 • Intern flexibilitet (hög andel tillfälligt anställda direkt i organisationen och hög andel deltidsanställda), bidrar till genomsnittligt lägre produktivitet.

 • Extern flexibilitet (en hög andel sysselsatta från bemanningsföretag och konsulter) bidrar positivt till produktiviteten.

Mäta och följa goda organisationer, Arbetsmiljöverket 2017

Senast uppdaterad: 2017-12-06 13:10