Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder

Publicerad: Uppdaterad:
Tre kollegor samtalar i ett konferensrum

Många arbetsmiljöproblem är organisatoriska. Trots detta föreslås ofta åtgärder på individnivå. Det visar en analys av åtgärder som gjorts för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i Västra Götalandsregionen.

Sedan 2017 har Västra Götalandsregionen årligen avsatt 15 miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron bland regionens anställda. Chefer tillsammans med HR-resurser har haft möjlighet att ansöka om medel för hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2017–2018 inkom 154 ansökningar. Ansökningarna har analyserats med syftet att undersöka vad chefer behöver för att kunna gå från ett individperspektiv till ett organisationsperspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Resultatet visar att i 97 procent av ansökningarna beskrevs problem på organisatorisk nivå (d.v.s. problem som inte har med enskilda individer och/eller grupper att göra) men endast en tredjedel av åtgärderna som föreslogs syftar till att åtgärda problem på organisatorisk nivå. Vanligast var istället att åtgärder som syftar till att stärka enskilda individer på arbetsplatsen föreslogs, detta i 42 procent av ansökningarna. Resultatet visar också att det i högre utsträckning föreslogs organisatoriska åtgärder i de ansökningar som innehöll en analys av rotorsaker till arbetsmiljöproblemen. Hälften av ansökningarna och 47 procent av åtgärderna baserades på en problemanalys. För att uppnå en bättre överensstämmelse mellan problem och åtgärder behöver chefer och HR-resurser tid och stöd i att identifiera rotorsaker till arbetsmiljöproblem och utforma effektiva åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom offentlig sektor. Detta stöd kan till exempel handla om att ha tillgång till ett nära samarbete med expertstöd från företagshälsovården. Det kan också handla om att ha tillgång till HR resurser med särskilda kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Till artikeln:
Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder - 
En analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och
sänka sjukfrånvaron i en svensk region.

Forskningsprojektet StratSAM:
Strategisk samverkan i offentlig sektor
 
Publicerad: