Hälsa på arbetsplatsen

Att ha ett arbete är generellt en hälsofaktor. Man vad behövs för att vi skall trivas, utvecklas och må bra på jobbet? Här finns kunskap och metoder om VAD som skapar hälsa på arbetsplatsen och HUR man faktiskt gör.

Nyheter Hälsa på arbetsplatsen

Hur ser det ut när chefer i offentlig sektor möter media? Hur reagerar de på medias granskningar och vilket stöd och vilka strategier har de för möten i media? Det här har Maria Wramsten Wilmar forskat om. Som organisationspsykolog på Göteborgs Universitet har hon nyligen disputerat med sin avhandling. Den grundar sig på artiklar i samverkan med Institutet för stressmedicins forskare Gunnar Ahlborg.

I Västra Götalandsregionen har man precis flyttat in Nya Regionens hus i Skövde med ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) och man planerar för snar inflyttning i Göteborg med samma upplägg. Sammantaget berörs 1900 medarbetare. ISM  har gjort en sammanställning av forskningsläget avseende ABW som kunskapsstöd i pågående förändringsarbete.  På många håll i Sverige pågår motsvarande förändring av kontorsmiljön. Det tillkommer ständigt ny kunskap som är värdefullt att ta tillvara som vägledning i pågående förändringsarbete. Därför presenterar ISM nu en uppdaterad version.

Många unga tampas med rätten att få vara sig själva,de upplever att de ofta blir bedömda i en rad sammanhang och känner krav på att prestera inom flera områden. Då är det viktigt att hitta forum där man bara kan få vila och vara i sig själv. Om detta skriver Annemarie Hultberg, i månadens krönika i Bohusläningen och Stömstads Tidning.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35