Hälsa på arbetsplatsen

Att ha ett arbete är generellt en hälsofaktor. Man vad behövs för att vi skall trivas, utvecklas och må bra på jobbet? Här finns kunskap och metoder om VAD som skapar hälsa på arbetsplatsen och HUR man faktiskt gör.

Nyheter Hälsa på arbetsplatsen

Årets nyårslöfte – att träna mer? Det är lätt att uttala nyårslöften. Men det kan vara betydligt svårare att infria dem.

De vanligaste orsaken till besvär av arbetet är hög arbetsbelastning och kvinnor upplever besvär på grund av arbetet i större utsträckning än män. Därmed bekräftar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning hur olikheter i mäns och kvinnors arbetsvillkor också får konsekvenser för hälsan.

HR som chefsstöd i hälsa och arbetsmiljö är ett material för dig som HR i chefsstödjande position utifrån ISM-Rapport 21 ”Hälsa på arbetsplatsen”. Materialet presenterades av Annemarie Hultberg på en inspirationsdag för HR-specialister inom Västra Götalandsregionen den 30 november. Stödmaterialet finns att ladda ned på ISM:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35