Det gränslösa arbetet

Fotograf: Arbetsmiljöverket

Arbetslivet har blivit mer flexibelt. Många kan arbeta när och var som helst. Gränserna mellan arbete och privat sfär suddas ut. Vad får det för konsekvenser och vad kan vi behöva tänka på för en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljöverket har kommit ut med två nya forskarsammanställningar och en vägledning.

Du är "din egen lyckas smed"

Arbetslivet blir allt mer individualiserat. Ansvaret ligger på dig - att organisera såväl ditt eget arbete som din utveckling. Men också att samordna och kommunicera med andra, att vara synlig och tillgänglig. Då kan du som arbetsgivare behöva vara proaktiv och t.ex:

  • Ta fram riktlinjer så att det går att förena individuell flexibilitet med samordning.
  •  Diskutera normerna för nåbarhet och tillgänglighet, vad som är avgörande för verksamheten respektive för medarbetarnas behov av ostörd fritid.

  •  Hjälp medarbetare att prioritera bland uppgifter när det behövs, ge avlastning vid hög belastning och fördela om arbetsuppgifter mellan medarbetare.

Flexibla arbetstider och arbeta var du vill

I vägledning och de båda sammanställningarna tas även upp flexibla och gränslösa arbetstider och dess konsekvenser samt råd till arbetsgivare och medarbetare, liksom aktivitetsbaserat kontor, vad får det för konsekvenser för arbetsmiljön och vad kan man behöva tänka på?

Gränslöst arbete