Hög arbetsbelastning den vanligaste orsaken till besvär

De vanligaste orsaken till besvär av arbetet är hög arbetsbelastning och kvinnor upplever besvär på grund av arbetet i större utsträckning än män. Därmed bekräftar Arbetsmiljöverkets senaste undersökning hur olikheter i mäns och kvinnors arbetsvillkor också får konsekvenser för hälsan.

I undersökningen svarade 12 000 personer på frågor om sina eventuella besvär till följd av arbetet under de senaste 12 månaderna. 

  • Det är vanligare med besvär bland kvinnor än bland män.
  • Hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till besvär till följd av andra arbetsförhållanden än olyckshändelser
  • Fallolyckor är den vanligaste orsaken till följd av olyckshändelser
  • Det är mycket vanligt med trötthet på grund av arbetet
  • Det är vanligare med psykosomatiska besvär i åldersgruppen 30-49 år
  • Det är vanligare bland kvinnor än män med hög arbetsbelastning som orsak till besvär, att uppleva trötthet på grund av arbetet samt med psykosomatiska besvär
  • De tillsvidareanställda fick i större utsräckning hjälp av sin arbetsgivare jämfört med tidsbegränsat anställda

Arbetsorsakade besvär 2018

Senast uppdaterad: 2019-01-15 09:43