Ny kunskapssammanställning från ISM

Annemarie Hultberg, författare till rapporten
Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på ISM

Nästa rapport från ISM är nummer 21 i ordningen. Den kommer att presentera ”bästa kunskap” om sambanden mellan arbete, stress och hälsa, samt hur man skapar goda förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen, såväl för individer som för arbetsgrupper och organisationer. Snart kommer den att vara tillgänglig digitalt och senare även i tryckt format.

Hälsa på arbetsplatsen

- Kunskap och metoder - med tonvikt på hälsofrämjande arbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö, är titeln på rapporten.

Vi vänder oss första hand till dig som arbetar i någon stödfunktion gentemot chefer, såsom HR och företagshälsovård, men även till chefer, skyddsombud, studenter och andra med särskilt intresse för dessa frågor.

Från ord till handling

Ambitionen är att presentera bästa kunskap inom området på ett begripligt sätt för att förkorta vägen från forskning till praktik, från ord till handling. Vår erfarenhet är att det ofta inte är bristen på kunskap som gör det svårt att agera. Ibland kan till och med informationsmängden i sig vara ett hinder. Vi kommer därför att i vissa fall skicka med rekommendationer om viktiga åtgärder, väl medvetna om att vi inte sitter inne med hela sanningen. Vi kommer senare även att komplettera med andra material/media med denna rapport som bas.

Lite om innehållet

Det hälsofrämjande perspektivet tål att belysas extra, men vi visar även på hur de olika perspektiven hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande är viktiga komplement i arbetet för att skapa hälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö, är en annan viktig utgångspunkt.

Kontakt

Vill du veta mer, eller redan nu visa ditt intresse för rapporten, kontakta gärna

annemarie.hultberg@vgregion.se