Stödmaterial till ISM-rapport 21

HR som chefsstöd i hälsa och arbetsmiljö är ett material för dig som HR i chefsstödjande position utifrån ISM-Rapport 21 ”Hälsa på arbetsplatsen”. Materialet presenterades av Annemarie Hultberg på en inspirationsdag för HR-specialister inom Västra Götalandsregionen den 30 november. Stödmaterialet finns att ladda ned på ISM:s hemsida.

Reflektionsfrågor som stöd

ISM-rapport 21 är en ganska omfattande sammanställning, som är tänkt att fungera som uppslagsbok, inte minst för dig i stödjande funktion. När du ställs inför en uppgift och kanske funderar "Vad finns det för forskning på det?"

I stödmaterialet har vi valt ut tre av fem områden från rapporten och belyser vissa delar utifrån din roll som chefsstöd. Till din hjälp lämnar vi diskussions- och reflektionsfrågor att använda i samtalet med chefen, kanske när ni planerar en insats tillsammans. 

Ladda ned stödmaterialet och rapporten här

ISM-rapport 21

Senast uppdaterad: 2018-12-03 16:16