Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hyllad artikel om värdebaserad vård

Publicerad: Uppdaterad:
Fredrik Bååthe
Fredrik Bååthe från ISM, är en av författarna till artikeln "Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative".

Artikeln ”Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative” har blivit uppmärksammad som en av de mest lästa under 2018, där den publicerats i Emerald Publishing. Det innebär att du nu kan ta del av den alldeles gratis fram till årsskiftet.

Begreppet Värdebaserad vård lanserades av den amerikanske managementgurun Michael Porter från Harvard Business School. Med värde menas bästa möjliga medicinska utfall för patienten, i relation till kostnaderna för att åstadkomma detta.

Fredrik Bååthe, Medicine Doktor på Institutet för stressmedicin, har ihop med andra forskare följt fyra förbättringsgrupper som var piloter för införandet av Värdebaserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskargruppen lyfter fram att begreppet ”värde för patienten” skapat engagemang för förbättringsarbete i vården. Begreppet har lyckats förena drivkrafter från vårdens kliniska professioner, vårdens chefer samt den politiska ledningen. Forskargruppen visar också på vårdens komplexitet och hur det samtidigt existerar många olika sätt att förstå begreppet ”värde för patienten”. Studien visar hur det tar tid för vårdens olika professionella grupper att utveckla sin egen förståelse om metoden.

Att inkludera patienter i förbättringsgrupperna ingår i metoden. Genom att fråga patienter vad som är deras viktigaste resultat från vård och behandling, blev det tydligt att det som patienten värdesätter, inte alltid var det samma som man som vårdpersonal trodde patienten värdesatte.

Studien visar att Värdebaserad vård har haft positiv effekt hos några av pilotgrupperna, men metoden har inte fungerat hos alla. Studiens konklusion är att inte heller denna metod är ett mirakelmedel. Det centrala är att ledningen avsätter schemalagd tid till medarbetare, att tillsammans med andra som berörs, arbeta fram lösningar till de problem man identifierar i det dagliga arbetet.

Till publikationen
Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative

Publicerad: