Metabola förändringar hos patienter med utmattningssyndrom

Blodceller
Foto: Pixabay

Patienter med utmattningssyndrom lider av trötthet och minskad energinivå. Det skulle kunna bero på förändringar i ämnesomsättningen. Studien har undersökt om det finns avvikelser i metabolismen hos dessa patienter.

I den här studien har metaboliter jämförts i blodet. Metaboliter är slutprodukter av kroppens ämnesomsättning och har jämförts mellan patienter med utmattningssyndrom och friska kontroller. Med hjälp av s.k. metabolomics hittades skillnader mellan patienter och kontroller i helhetsmönstret av alla 62 metaboliter som analyserades. 

Med stöd av de här resultaten kan man göra mer riktade undersökningar i fortsatta studier för att hitta markörer som speglar metabolismen vid UMS.

Till studien
Metabola förändringar vid utmattningssyndrom

Senast uppdaterad: 2018-09-18 16:44