Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ArbetsKraft

Allt fler vård- och omsorgsorganisationer har behov av att behålla sina äldre arbetstagare för att kunna säkerställa kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Men hur skapar man som arbetsgivare förutsättningar för äldre arbetstagare att vara kvar i arbete? Om detta handlar den pågående forskningsstudien ArbetsKraft.

Varför är detta en viktig studie?

Flertalet studier kring effekterna av de stora pensionsavgångar som ligger framför oss har visat att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha stor brist på framförallt sjuksköterskor och undersköterskor inom vård och omsorgen.

Vad vi vill åstadkomma?

Hur kan vi i detta läge försäkra oss om att den samlade erfarenhet och kunskap som finns hos den äldre arbetskraften tas tillvara på rätt sätt. Inte minst genom "smarta" sätt att överföra kunskap till nästa generation. Samtidigt vill vi locka äldre arbetskraft att stanna kvar i arbete så länge som möjligt, men vad krävs för att det skall vara möjligt?

Då är vi nyfikna på..

Dessa frågor gör vi en kraftsamling kring i projektet "ArbetsKraft" där forskningsfrågorna är:

  • Hur kan vi tillvarata och förvalta kompetens och erfarenhet hos äldre medarbetare i vård och omsorg?
  • Vilka faktorer är viktiga för att äldre ska vilja och kunna vara kvar i arbete?
  • Vilken kunskap och vilka verktyg behöver du som chef eller HR-partner för att bli en attraktiv arbetsgivare för den äldre arbetskraften?

Deltagare

I projektet deltar, från Göteborgs kommun, enhetscheferna vid två vård-och omsorgsorganisationer inom äldreomsorgen i Majorna/Linne. En enhetschef från Hemtjänsten, också från Majorna/Linne. Dessutom en HR-strateg från HR avdelningen från samma stadsdel.

Från vården deltar två avdelningar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt två representanter från HR avdelningen på SU.

Vad händer just nu?

Alla projektmöten är avslutade både i Lund och i Göteborg. Det som framstod som angeläget att ta upp på de forskarledda mötena var bland annat individuell schemaläggning, olika metoder för att låta äldre gå ner i arbetstid utan att förlora alltför mycket av sin lön och pensionspoäng (80-90-100 metoden), den goda fysiska och psykosociala arbetsmiljön som en faktor att locka till fortsatt arbete efter pension osv.

Intervjuerna med de 19 personer (första linjens chefer och deras HR-partner) som påbörjade 6 månader efter avslutad intervention har nu resulterat i en vetenskaplig artikel ”Organizational hindrances to the retainment of older health care workers” där huvudförfattare är Robin Jonsson doktorand på Arbetsvetenskap i Göteborg. Artikeln i sin helhet kommer att publiceras i tidskriften Nordic Journal of Working Life Studies, förhoppningsvis under hösten 2019.

Vid intervjuerna framkom tre områden som ur ett organisatorisk perspektiv försvårar rekryteringen av äldre in i arbete i vård och omsorg:

  1. En stor arbetsbörda för chefer/HR reducerade tiden man kunde använda för strategisk planering av t.ex age-management program.
  2. Age-management frågor befinner sig ”under the radar”. Vilket i klartext betyder att det är ett orpioriterat område.
  3. Individuella behov möts oftast med universella lösningar som är tänkta att gälla för alla oavsett ålder (policydokument, riktlinjer och dylikt, detta förhindrar ofta användandet av skäddarsydda individuella lösningar som gynnar den äldre arbetskraften.

Våra konklusioner är att det viktigaste är att skapa utrymme i form av tid för linjechefer och HR-strateger att arbeta med age-management frågor samt att det är viktigt att ”ligga steget före” då frågan om hur vi skall kunna rekrytera personal till vård och omsorg hänger intimt samman med hur väl vi lyckas behålla den äldre arbetskraften.

Läs mer här

Detta händer i projektet just nu, Arbetslust 2017:2 (juni)

Arbetskraft - folder, 2016

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar, AMV 2016-8

Jobba längre - så kan man anpassa jobbet (Sunt Arbetsliv 2019)

Kontakt

Docent Agneta Lindegård Andersson agneta.lindegard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-06-24 08:50