Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grön rehabilitering

Naturupplevelser och vistelse i trädgård och i naturen har i upprepade studier visat sig vara effektiva för stressreduktion, ökat välbefinnande och förbättrade kognitiva förmågor.

Goda resultat av grön rehabilitering

Resultaten från samtliga studier visar på tydliga förbättringar (ofta statistiskt säkerställda) inte bara med avseende på minskade symtom på utbrändhet, depression, ångest och stressrelaterade symtom utan också på minskad sjukskrivning och vårdkonsumtion samt förbättrad arbetsförmåga.

Bakgrund

Det skedde en markant ökning av sjukskrivningar i vårt land p.g.a. stressrelaterad psykisk ohälsa i början på 2000-talet och befintliga behandling och rehabilitering hade begränsade effekt. I Västra Götalandsregionen ville man prova ett nytt koncept, så kallad grön rehabilitering. Man ville se om den modellen kunde hjälpa långtidssjukskrivna medarbetare som inte hade blivit återställda efter att ha genomgått det "vanliga" utbudet av behandling och rehabilitering och heller inte kom tillbaka i arbete.

Eva Sahlin har i sitt avhandlingsarbete följt Gröna Rehab från start och vidare under flera år. Samtliga studier som ingår i avhandlingen har sin bas på Gröna Rehab.

Frågeställningarna var:

Är metoden effektiv?

Kan naturupplevelser och vistelse och aktiviteter i natur och trädgård tillsammans med terapeutiska aktiviteter ledda av ett multidisciplinärt team vara effektiva och hjälpa individer som var sjuka i olika grad p.g.a. stress? Ledde Gröna Rehab till bättre hälsa, färre/lägre grad av stressymptom och återgång i aktivitet och arbete för VGR-medarbetare med långa sjukskrivning p.g.a. utmattningssyndrom?

Naturbaserad rehabilitering, 2015

Deltagarnas upplevelser, 2013

Kan man även arbeta förebyggande?

Kan man genom en preventiv intervention i form av en natur och trädgårdsbaserad stresshanteringskurs, för medarbetare på gränsen att utveckla allvarligare och arbetshindrande stressohälsa, "mota Olle i grind"?

Stresshanteringskurs, 2014

Är avspänning i naturen verkningsfullt ? 

I intervjuer med deltagare i Gröna Rehab framkom påfallande ofta att man beskrev att ett avspänningspass ute i naturmiljö var effektivare än ett inomhus. Eva Sahlin ville därför se om man kunde mäta relevanta effekter och studera detta fenomen. Det blev en studie med frågeställningen:

  • Förbättras den riktade uppmärksamheten och sjunker blodtryck och puls mer efter 30 minuters avspänning ute i natur jämfört med samma avspänning inomhus?

Avspänning utomhus, 2014

Naturens betydelse för rehabilitering och prevention

I de möten och intervjuer som Eva Sahlin haft med många deltagare i Gröna Rehab framkom tydligt att naturupplevelserna och trädgårdsaktiviteterna var av stor betydelse i återhämtningsprocessen vid stressrelaterad ohälsa av olika grad. Därför är avhandlingens titel: Att betona naturens betydelse- naturunderstödd terapi för rehabilitering och prevention vi stressrelaterad ohälsa.

Naturunderstödd terapi, avhandling, 2014

Övriga publikationer

Utöver vetenskapliga publikationerna som presenteras separat kan du även ta del av följande:

HTA-rapport om Grön rehabilitering, 2016

Grön rehabilitering, webbseminarium, Naturvårdsverket 2016

Utvärdering av Gröna rehab, del 2, ISM-häfte 6, 2014

Grön rehabilitering minskade sjukskrivningen, Doktorn 2014

Naturen borde utnyttjas mer i vården, Vårdfokus 2014

Utvärdering av Gröna rehab, del 1, ISM-häfte 3, 2010

Kontakt

Fil.dr Eva Sahlin eva.sahlin@vgregion.se

Gröna Rehab

Gröna Rehab i Botaniska trädgården

Senast uppdaterad: 2020-08-05 15:54