Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Diagnostisering UMS

Pågående forskning

Inom ramen för vår UMS forskning studerar vi olika förlopp kopplade till olika diagnoser och samsjuklighet. Ett av målen är att undersöka förloppen avseende depression och ångest i förhållande till utmattningssyndromet.

Samarbete

Ansvariga för denna studie har varit forskare vid Enheten för Socialmedicin och epidemiologi vid Göteborgs Universitet, i samarbete med oss och Uni Research Health, knutet till Universitetet i Bergen, Norge.

Bedömning av arbetsförmåga vid depression och ångestsjukdom, 2018

Stressrelaterad ohälsa i Primärvården

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om förekomsten av olika typer av stressrelaterad psykisk ohälsa bland personer i förvärvsarbetande åldrar som söker primärvård i Västra Götaland.

Därigenom ökar möjligheterna att tidigare identifiera sådana tillstånd och sätta in adekvata åtgärder för att förhindra nedsättning av arbetsförmåga, långvarigt lidande och onödiga vårdkostnader. Ungefär 600 personer som besökt läkare vid fem vårdcentraler har i två steg besvarat frågeformulär om stress och psykisk hälsa. De med misstänkt utmattningssyndrom/utbrändhet har även undersökts av läkare. Bearbetning av data pågår.

Primärvårdens patienter

Nordisk studie

Målsättningen med studien var att undersöka hur allmänläkare verksamma i Danmark, Norge eller Sverige bedömer patienter avseende vilken diagnos man ställer och vilka behandlingsåtgärder som föreslås.

Publicerat

Sjukskrivning, 2013

Olika diagnoser, 2012

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-06-10 16:12