Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukskrivning

Svenska läkare är mindre benägna att sjukskriva patienter med psykiska diagnoser

Titel

Sick-leave decisions for patients with severe subjective health complaints presenting in primary care: A cross-sectional study in Norway, Sweden, and Denmark

Författare

Silje Maeland, Erik L Werner och Marianne Rosendal, Universitetet i Bergen, Norge, Ingibjorg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Holger Ursin och Hege R Eriksen, Universitetet i Bergen, Norge.

Bakgrund

Denna studie är en uppföljning av en tidigare publikation där vi undersökte hur allmänläkare verksamma i Danmark, Norge eller Sverige bedömer patienter med ospecificerad stress- och smärtproblematik avseende vilken diagnos man ställer och vilka behandlingsåtgärder som föreslås. I denna studie har vi undersökt vilken sjukskrivning som föreslås avseende samma patienter.

Syfte

Målsättningen med studien var att undersöka hur allmänläkare verksamma i Danmark, Norge eller Sverige bedömer sjukskrivningsbehov hos patienter med ospecificerad stress- och smärtproblematik. Vi har också undersökt om eventuella skillnader kan förklaras av vilken diagnos patienten har fått eller av övriga faktorer kopplade till vilken läkare som sjukskriver.

Metod

Etthundratjugosex allmänläkare från Norge (n=56), Sverige (n=29) och Danmark (n=43) tillfrågades att göra en klinisk bedömning av 9 olika patienter. Patientmötena, som grundar sig på riktiga patientfall som har sökt vård i Norge, var inspelade på video som således kunde bedömas av samtliga läkare i deras respektive hemmamiljö. Videofilmerna var inspelade på norska med svensk eller dansk textning. Patienterna spelades av skådespelare och läkaren av en allmänläkare. I denna studie redovisats vilken sjukskrivning som läkarna föreslår för patienterna som ingår i studien.

Resultat

Läkare från de tre olika länderna bedömde sjukskrivningsbehovet hos patienterna relativt lika. Den enda skillnaden var att Svenska läkare var mindre benägna att sjukskriva patienter med psykiska diagnoser. Detta sågs också i det faktum att sannolikheten att patient med psykisk diagnos förslås bli sjukskriven är mindre i Sverige jämfört med Norge. Bedömning av patientens hälsotillstånd, risken för försämring samt bedömning av arbetsförmåga predicerade om patienten blev sjukskriven och i vilken grad, sett över hela gruppen. Specialister i allmänmedicin var mindre benägna att föreslå sjukskrivning jämfört med icke-specialister.

Slutsats

Läkare i Skandinavien bedömer samma patienter relativt lika avseende sjukskrivningslängd och grad. Svenska läkare verkar dock vara mindre benägna att sjukskriva patienter med psykiska diagnoser. Bedömning av hälsotillstånd och arbetsförmåga verkar vara mycket viktigt för bedömning av sjukskrivning i samtliga länder och verkar väga tyngre en vilken diagnos patienter har fått.

Publicerat

Scand J Prim Health Care, 2013

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26