Omgiven av pseudovetenskap, lockade många deltagare

Magnus Lindwall, Göteborgs Universitet
Magnus Lindwall, Göteborgs Universitet

Det är inte lätt att skilja på vad som är fakta och inte. Mellan det som inte har något stöd i forskningen och det som håller Nobelpriskvalitet finns en stor gråzon. Det som har starkt stöd blandas med det som en gång var sant, men inte uppdaterats och det som saknar stöd eller är direkt fel. En bra regel som Magnus Lindwall ofta återkom till på sin föreläsning var att ställa frågorna - Vad vet vi egentligen och Hur vet vi det?

Egna erfarenheter gör dig inte till expert

Vad är egentligen en "expert"? Egen erfarenhet är givetvis värdefullt, men räcker knappast att generalisera utifrån och som utgångspunkt för att yttra sig tvärsäkert om vad som är bäst för alla. Magnus Lindwall fick nätverksdeltagarna att skratta igenkännande vid jämförelser av olika situationer där vi aldrig skulle lämna kontrollen till någon som inte hade bästa kompetens, men när det gäller psykologi och hälsa, så verkar det fullt möjligt, funderade Magnus. 

Ju fler som läst desto sannare?

Magnus Lindwall använde en hel del av sin nätverksföreläsning till DISA-modellen som är utgångspunkt för en rad böcker som kategoriserar människor utifrån personligheter med olika färger. Populärt för att stärka kommunikationen i en arbetsgrupp, men har framställts som en "vetenskap" trots att det saknar täckning i modern beteendevetenskaplig forskning. 

Att allt fler läst böckerna gör det inte mera sant fastslog Magnus, som även ägnade sig åt forskningen kring mental träning, där det även där finns svagt stöd för dess effekter menade Magnus. Det behöver inte innebära att det saknar betydelse, men det saknar stöd i forskningen.

Nu kan du ladda ned Magnus Lindwalls presentation här

Senast uppdaterad: 2018-11-28 15:51