19 april

Anneli Matsson

Anneli Matsson, Beteendevetare/ organisationskonsult och doktorand vid Malmö Universitet gästade nätverksträffen för att tala om: Vad är kränkande särbehandling. Vad skiljer det från konflikter och annat aggressivt beteende?

Nu kan du ladda ned Anneli Matssons presentation här.

Anneli är också författare och har skrivit två populärvetenskapliga böcker. "Konflikters liv och död" samt "Kränkt eller Särbehandlad?"

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter, Arbetsmiljöverket.

Senast uppdaterad: 2018-04-27 13:31