Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digital nätverksträff om psykisk hälsa i arbetslivet

Publicerad:
Kvinna vilar huvudet i händerna , sittandes framför datorn vid skrivbordet

Den 6 maj kl 14 är det dags för ISM:s nästa nätverksträff. Där presenteras den rykande färska antologin om Psykisk hälsa i arbetslivet, som sammanfattar ett flerårigt forskningsprogram på Göteborgs Universitet. Välkomna!

Vuxna människor behöver kunna arbeta för att få en inkomst. Men vad innebär det egentligen att ”kunna arbeta”? Samhälle och arbetsmarknad skapar förutsättningar för arbete men om en individ kommer att ”kunna arbeta” givet de specifika villkor som råder i en viss historisk situation eller i ett visst samhälle beror även på henne själv. En av de avgörande faktorerna som påverkar om och hur en individ kan arbeta är hennes psykiska hälsa.

Det här seminariet presenterar antologin ”Psykisk hälsa i arbetslivet”. Den ges ut som en avslutning på New Ways - ett flerårigt forskningsprogram vid Göteborgs Universitet.

Föreläsare:

Gunnel Hensing är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Hon leder forskningsprogrammet New Ways och är huvudansvarig forskare för ett longitudinellt projekt om kvinnor, alkohol och psykisk hälsa (WAG). Hon leder forskargruppen GendiQ. Gunnels forskning är inriktad mot psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsliv. Hon har en yrkesbakgrund som socionom och är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Kristina Holmgren är professor i arbetsterapi vid sektionen för Hälsa och Rehabilitering, Göteborgs universitet. Hon leder forskargruppen TIDAS och är FoU-handledare inom primärvården. Kristinas forskning handlar om stress i arbetslivet, rehabilitering och återgång i arbete. Kristina har en yrkesbakgrund som legitimerad arbetsterapeut inom primärvården.

Lisa Björk är sociolog och fil.dr. i arbetsvetenskap, verksam som utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Lisas studerar styrnings-, organisations- och ledarskapsfrågor i relation till psykisk hälsa, främst inom offentlig sektor. Lisa är med i styrgruppen för New Ways.

Ellinor Tengelin är folkhälsovetare och fil. dr. i hälsa och vårdvetenskap. Hon är verksam som lektor vid Högskolan Väst, där hon undervisar och handleder i ämnen som bland annat rör jämlikhetsfrågor i vård och hälsa. I sin forskning använder Ellinor kritiska perspektiv för att studera förutsättningar och uttryck för inkludering och exkludering i hälso- och sjukvården.

Program:

14.00

Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef ISM, hälsar välkomna

14.10 -14.30 Ellinor Tengelin

Ellinor beskriver hur personer som lider av psykisk ohälsa kämpar för att vara kvar i arbete trots slitningar och uppoffringar. Hon visar hur förutsättningarna att kunna leva upp till idealet om en medveten, informerad och självreflexiv individ ser olika ut för olika grupper och att samhällets förväntningar färgar erfarenheten av att arbeta med psykisk ohälsa.

14.30-14.50 Gunnel Hensing

Gunnel försöker reda ut vad psykisk hälsa och ohälsa egentligen är genom att presentera exempel från filosofer, sociologer och psykiatriker. Hon frågar sig och oss om vi blandar ihop lycka och psykisk hälsa? Hon diskuterar svårigheterna i att mäta psykisk ohälsa bland de som är i arbetsför ålder och avslutar med en tabell med några vanliga indikatorer.

14.50- 15.00 PAUS

15.00-15.20 Kristina Holmgren

Den del inom hälso- och sjukvården som möter flest personer med nedsatt psykisk hälsa är primärvården. Kristina Holmgren berättar om forskningsprojekt i primärvården som försökt utveckla det förebyggande arbetet och behandlingen vid psykisk ohälsa. Primärvården har en viktig roll i att stärka samverkan med arbetslivet och förebygga sjukfrånvaro. För att kunna fylla den rollen behöver primärvården organiseras på ett sätt som främjar tillgänglighet, kontinuitet och samverkan.

15.20-15.40 Lisa Björk

Lisa tar oss med på en historisk tillbakablick och tittar närmare på de idéströmningar och teorier som varit tongivande för att förklara hur arbete och psykisk hälsa och ohälsa hänger ihop. Hon behandlar det moderna arbetslivets många utmaningar kring psykisk hälsa Men hon blickar också framåt och går igenom vad som kallas arbetets friskfaktorer och hur dessa tillsammans kan utgöra grunden för den goda arbetsplatsen.

15.40-16.00 Panelsamtal

Seminariet avslutas med ett samtal mellan presentatörerna och Maria Niklasson-Larsson med fokus på hur antologin och dess innehåll kan användas av de tre aktörer som den framför allt handlar om – individen, arbetsplatsen och primärvården.

Anmäl dig till nätverksträffen via Regionkalendern!

 

 

Publicerad: