Förändringsledning – utbildningsmöjlighet för chefer, ledningsgrupper och stödfunktioner

Syftet med utbildningen är att stödja genomförandet av förändringsprocesser genom att öka kunskapen om hur förändringsarbete kan ledas och drivas samt hur chefer och stödfunktioner kan stötta medarbetare i en förändringsprocess.

Utbildningen är kostnadsfri och finns i två varianter. En för ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper som omfattar 2+1 dag och en tvådagarsutbildning för chefer och stödfunktioner, som arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete.

För ytterligare information och anmälan:

Förändringsledning för lednings- och arbetsgrupper

Förändringsledning för chefer och stödfunktioner

Senast uppdaterad: 2019-01-21 12:37