Utbildning för dig som utbildar

High Performance Learning Journey (HPLJ) är en utbildning för dig som planerar, genomför och/eller beställer utbildning.

Syftet med utbildningen är att öka din förmåga att planera läraktiviteter som leder till önskade beteendeförändringar och en tydlig effekt i vardagen. Under utbildningen får du, om du vill, möjlighet att utveckla en av dina egna utbildningar med stöd av andra utbildningsdeltagare och utbildarna. I utbildningen blandas teori med praktiska övningar som utgår från deltagarnas egna exempel. 

Läs mer om utbildningen och anmäl dig i utbildningskatalogen. Sista anmälningsdag är den 19 februari och enstaka platser finns fortfarande kvar.

High Performance Learning (HPLJ) i utbildningskatalogen

Senast uppdaterad: 2019-02-08 10:05