Forskning och utveckling

FoU-verksamheten har bland annat som uppgift att stärka integrationen mellan forskning, utvecklingsarbeten och praktik. Att göra kunskap känd, att utveckla ny kunskap och att synliggöra och ta tillvara medarbetarnas erfarenheter är viktiga inslag.

Läs mer om forskning och utveckling inom Västra Götalandsregionen:

Forskning och utveckling (FoU)

FoU-enheter

Forskning och utveckling Skaraborgs Sjukhus (VGR:s intranät)

Forskning och utveckling Södra Älvsborgs Sjukhus (VGR:s intranät)

Forskning och utveckling NU-sjukvården (VGR:s intranät)

Forskning och utveckling Sahlgrenska Universitetssjukhuset (VGR:s intranät)

Forskning och innovation

Senast uppdaterad: 2018-10-09 09:38