Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Som läkare måste du fortsätta att utveckla din kompetens under hela karriären. Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Läkares fortbildning under hela yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Aktuellt

Gruppen för Regionala studierektorer i Region väst bjuder in till utbildning om Smärta 19-09-17, som vänder sig till all intresserad vårdpersonal inom VGR. Program och länk för anmälan finns i dokumentet nedan. Kursavgift 600 kr.

Läs mer om Training the Trainer i foldern.

VGR-föreläsningar: webbaserade lunchföreläsningar

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45
Sjukhusens videolokaler

Föreläsningar 2020

2020-01-21 Invärtes medicin/Endokronologi. Glukossänkande läkemedel för typ-2-diabetes.
Björn Eliasson. Professor/Överläkare diabetessektionen, SU.

2020-02-04 Kirurgi. Hantering av misstänkt PC-allergi; en vanlig klinisk frågeställning.
Regionens STRAMA-grupp, Gunnar Jacobsson, öläk. Med Dr.

2020-02-18 Ortopedi. Svenska fraktur-registret.
David Wennergren, specialist, ortopedi, SU.

2020-03-03 Neurologi(Invärtes medicin). Staus Epilepticus.
Johan Bjellvi, specialistläkare neurologi, SU.

2020-03-17 Psykiatri. Det ser illa ut - somatisk sjukdom och psykisk ohälsa.
Jarl Torgerson, Docent/Överläkare, psykiatrienheten, SU.

2020-03-31 Ögon. Sveriges vanligaste transplantation.
Christina Jansén, ögonkirurgi, SU.

2020-04-21. ÖNH. Allergisk matstrupe.
Helen Larsson, MD, specialistläkare ÖNH, NÄL.

2020-04-28 Infektion. Infektiös endokardit - uppdatering av diagnostik och behandling.
Ulrika Snygg-Martin, överläkare, infektionskliniken, ÖS/SU.

2020-05-05 Dermatologi. Ämne meddelas senare.
John Paoli, överläkare, dermatologi, SU.

2020-05-19 An/Op/Iva. Vad kan "Tryckkammaren" på Östra sjukhuset hjälpa oss med i kliniken?
Niclas Oscarsson, överläkare, verksamhetschef Angereds Närsjukhus.

Titta på inspelade VGR-föreläsningar

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under de senaste fem åren har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av Medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Fortsatt delfinansiering också under 2020

I 2020 års budget har avsatts 3 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser, pdf

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens Öppnar 2 januari 2020

Senast uppdaterad: 2019-05-31 14:24