2019-03-20 Mediastinal patologi

Programansvariga: Jenny Vikgren, Caroline Berntsson och Rauni Rossi Norrlund

Tid och plats

Onsdag 20 mars klockan 9.00–16.00, Hotell Scandic Opalen, Göteborg.

Medverkande

 

Agenda

8.55 Samling, kaffe.

9.25 

12.00 Lunch

13.00 

14.45 Kaffe

15.00 

15.45 Avslutning

Välkomna! Ylva Aurell, studierektor

Senast uppdaterad: 2019-03-14 12:55