2018-10-18 Ortopedi: Benamputation och protesrehablitering hos äldre

Föreläsare: Kerstin Hagberg, Universitetssjukhusfysioterapeut SU Sanna Neselius, överläkare Ortopedi SU Hanna Berander, Ortopedingenjör Ortopedteknik SU

Tid och plats

Torsdag 18 oktober 2018, klockan 13.15–16.00, 
Göteborgs Stadsmuseum,
Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg
Tel: 031-368 36 00, www.goteborgsstadsmuseum.se

Lunch från kl. 12.00!
lunch på Restaurang Hamngatan (samma hus), tel 031-13 52 70

Anmälan via Regionkalendern senast 11 oktober.

Välkomna!
Ingalill Andersson, studierektor