2018-11-01 Smärta och smärtbehandling

Föreläsare: Peter Dahm. överläkare, Med. Dr, verksamhetschef An-Op-IVA Mölndal.

Tid och plats

Torsdag 1 november, kl. 13.15 - 16.00 Lilla Bommen Konferenscenter Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg  Telefon: 031-771 28 00. www.lbkc.se  

Lunch från kl. 12.00!

Anmälan via Regionkalendern senast 25 oktober.

Välkomna!
Ingalill Andersson, studierektor


Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:53