Gynekologi och obstetrik

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i gynekologi och obstetrik inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Core Curriculum - information

Utbildningen startar cirka 3–5 år efter specialistkompetens.

  • Under två år fullbordas 13 olika teman inom obstetrik och gynekologi.
  • Max 35 deltagare/kurs.
  • Ansvarig kursledare för varje kurs är en initierad kollega (exempelvis centrumöverläkare) som arbetar inom det tänkta temat och planerar sin temadag tillsammans med studierektorn.
  • Innehåll: interaktivt arbete med genomgång av relevanta nya fakta/studier med initierade kollegor och därefter falldiskussioner.
  • Kurstid: klockan 9.15–15.15. Deltagare från Västra Götalandsregionen kan alltså åka ToR samma dag.
  • Kurslokal: om möjligt utanför sjukhuset så att det blir ett gott interaktivt samarbete.
  • Kostnader: För VG-region anställda 2000 kronor/kursdag under 2018, övriga 2000 kronor/kursdag. Kursavgiften faktureras kursdeltagarens verksamhetsområde 1–2ggr/år som ett ettårsabonnemang för ett på förhand bestämt antal kursdeltagare.
  • Ersättning: föreläsare ersätts med max 10 000 kronor totalt inklusive resa och logi.
  • Ingen examination.
  • Tre endagsutbildningar med tre olika teman varje termin, vilket ger sex endagarsutbildningsdagar per år. Därefter upprepas temadagarna nästkommande två år. 

Utbildningar

Kursledare: Johan Fistouris, specialistläkare, SU

Kursledare: Helena Hognert,ÖL, med.dr. Gynekologi och Reproduktionsmedicin, SU, Göteborg

Kursledare: Margareta Hellgren

Kursledare: Pernilla Dahm-Kähler

Kursledare: Cecilia Kärrberg och Christina Rydberg

Maria Gyhagen

Studierektor
Telefonnummer

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande. Rådet består av särskilt utsedda studierektorer inom de 13 största specialiteter i VGR. Deras uppdrag är bland annat att genomföra utbildningsprogram för specialisterna i regionen. Den specialitetsansvariga studierektorn diskuterar inom respektive specialitets sektorsråd, tillsammans med verksamhetscheferna i regionen, upplägg och innehåll i de gemensamma utbildningarna.

Årsrapport 2017.pdf

Anna Nilsdotter

Ordförande MUR
Telefonnummer

Louise Théen

Sekreterare MUR
Telefonnummer

Allmänmedicin

Jannike Norström
jannike.norstrom@vgregion.se

Anestesi och intensivvård

Stefan Lundin 
stefan.lundin@vgregion.se 

Barn- och ungdomsmedicin

Per Wekell
per.wekell@vgregion.se 

Bild- och funktionsmedicin

Ylva Aurell
ylva.aurell@vgregion.se

Geriatrik

Ingalill Andersson
ingalill.andersson@vgregion.se 

Gynekologi och obstetrik

Maria Gyhagen
maria.gyhagen@vgregion.se 

Infektion

Birgitta Anesten
birgitta.anesten@vgregion.se 

Internmedicin

Oskar Ragnarsson
oskar.ragnarsson@medic.gu.se

Kardiologi

Oskar Angerås
oskar.angeras@vgregion.se 

Koncernstab HR, Västra Götalandsregionen

Eva Lundh
eva.lundh@vgregion.se 

Kirurgi

Kent Lundholm
kent.lundholm@vgregion.se 

Lungmedicin

Margaretha Smith
margaretha.smith@lungall.gu.se 

Onkologi

Christina Goldkuhl (tf studierektor)
christina.goldkuhl@vgregion.se  

Ordförande 

Anna Nilsdotter
anna.nilsdotter@vgregion.se 

Ortopedi

Alicja Bojan
alicja.bojan@vgregion.se

Reumatologi

Mats Dehlin
mats.dehlin@vgregion.se 

Sekreterare

Louise Théen
louise.theen@vgregion.se 

Vuxenpsykiatri

Denada Aiff
denada.aiff@vgregion.se

Ögon

Madeleine Zetterberg
madeleine.zetterberg@vgregion.se  

Öron, näsa och hals

Hasse Ejnell
hasse.ejnell@vgregion.se 

Webbaserade lunchföreläsningar

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45

2018-09-11 Onkologi, Immunterapi vid cancer. Doc Lars Ny och Doc Max Levin, Onkologi, SU
2018-09-25 Anestesi och Intensivvård, Aktuellt om organdonation. Överläkare Pia Löwhagen, An/Op/IVA. SU.
2018-10-09 Barn- och ungdomsmedicin, Familjär medelhavsfeber-en viktig sjukdom i en globaliserad värld. Öläk Per Wekell, Barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården.
2018-10-23 Infektion, Nyheter inom HIV. Prof Magnus Gisslén, Infektionssjukdomar, SU.
2018-11-06 Bild- och funktionsmedicin, Mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke: metoder, indikationer och regionala rutiner. VÖL Alexandros Rentzos, Neuroradiologi, SU
2018-11-20 Gynekologi och obstetrik, Nytt Nationellt Vårdprogram: trofoblastsjukdomar. Öläk Åsa Åkesson, Gynekologi, SU
2018-12-04 Invärtes medicin, Hyponatremi. Prof Gudmundur Johannsson, Invärtesmedicin, SU.
2019-01-22 Kardiologi, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-02-05 Kirurgi, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-02-19 Ortopedi, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-03-05 Reumatologi, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-03-19 Vuxenpsykiatri, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-04-02 Ögon, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-04-16 Öron, näsa och hals, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-04-30 Geriatrik, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-05-14 Lungmedicin, (ämne och föreläsare inväntas).

Inspelade föreläsningar på intranätet

Alingsås lasarett

Videokonferenslokalen plan 1

Angereds Närsjukhus

Videokonferensrum, administration

Frölunda Specialistsjukhus

Stora konferensmatsalen

Kungälvs sjukhus

Riddarsporren

Mölndals sjukhus

SSL-rummet (Särskild sjukvårdsledning)

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Hönan

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Adm. Konferensrum 7

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Gullvivan

Sahlgrenska sjukhuset

Kirurgens konferensrum, elevhemmet, plan 1

Södra Älvsborgs Sjukhus

Stormhatten, plan 6

Uddevalla sjukhus

Hallonet

Östra sjukhuset

Kirurgens konferensrum, plan 2

Fortbildningsplan

Något regionalt direktiv kring fortbildning för specialister har ännu inte antagits. Däremot fattade SUs ledningsgrupp ett beslut att införa den av MUR föreslagna fortbildningsplanen för specialistläkare. Detta är en individuell fortbildningsplan där avsikten är att verksamhetschefen tillsammans med sin specialistläkare lägger upp en plan för det kommande årets fortbildningsaktiviteter. Aktiviteterna ska motsvara såväl den enskilda medarbetarens behov som verksamhetens. Fortbildningsplanen har introducerats inom en verksamhet per område på SU och ambitionen är att den ska implementeras på hela sjukhuset under 2017 för att därefter användas inom hela VGR.

Årlig fortbildningsplan. pdf

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under åren 2015, 2016 och 2017 har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av Medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Fortsatt delfinansiering också under 2018

I 2018 års budget har avsatts 3,5 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser, pdf

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens

Senast uppdaterad: 2018-11-05 12:27