2018-09-28 Cervix- och vulvadysplasi

Kursledare: Cecilia Kärrberg

Tid och plats

Fredag 28 september 2018, kl 09.00-15.00
Läppstiftet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Medverkande

Kursledare: Cecilia Kärrberg Överläkare, Med dr, Processansvarig för cervixdysplasi och vulvaförändringar på Sahlgrenska Universitetssjukhus, Regional processägare i Västra Sjukvårdsregionen för Särskild gynekologisk dysplasi, sekr i C-ARG

Gästföreläsare: Kristina Elfgren Överläkare, Med dr, Patientområde gynekologi och reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, ordf. i C-ARG

Bengt Andrae Överläkare, Gävle.  Forskare på Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska institutet

Agenda

9.00-9.15 Kaffe och smörgås

9.15-11.15 Nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention - Kristina Elfgren

11.15-12.15 Särskild gynekologisk dysplasi - Cecilia Kärrberg

12.15-13.00 Lunch

13.00-14.15 Varför ökar cervixcancer? - Bengt Andrae

14.15-15.00 Presentation av Audit av cervixcancerfall i Västra Sjukvårdsregionen 2016 - Cecilia Kärrberg

Välkomna!
Maria Gyhagen