2019-04-12 Vulvadysplasi och vulvasmärta

Kursledare: Cecilia Kärrberg och Christina Rydberg

Tid och plats

Tid: Fredag 12 april, kl 09:00-15:00
Plats:  Lokal "Läppstiftet", Lilla Bommen 1, Göteborg

Medverkande

Kursledare: Cecilia Kärrberg, överläkare, Med. dr, processansvarig för cervixdysplasi och vulvaförändringar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regional processägare i Västra Sjukvårdsregionen för Särskild gynekologisk dysplasi, sekr. i C-ARG.

Christina Rydberg, överläkare, Vulvamottagningen, Kvinnokliniken Varberg, sekr. i VULV-ARG.

Gästföreläsare: Katja Stenström-Bohlin, överläkare, Med. dr., Gynekologisk tumörkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regional processägare Vulvacancer i Västra Sjukvårdsregionen.

Agenda

09:00-09:15 Kaffe och smörgås

09:15-09:55 Premaligna tillstånd i vulva - Cecilia Kärrberg

10:15-10:55 Vulvacancer - Katja Stenström-Bohlin

11:00-12:15 Utredning av klåda och sveda - Christina Rydberg

12:15-13:00 Lunch

13:00-15:00 Vulvasmärta - Christina Rydberg

Välkomna!
Maria Gyhagen Specialistansvarig studierektor för Obstetrik och Gynekologi i Västra Götalandsregionen Mobil 0739-89 15 14

Senast uppdaterad: 2019-03-19 10:35