2019-02-21 Gastroenterologi och hepatologi

Kursledare: Ingalill Friis-Liby

Tid och plats:

21 februari, 09.00-16.00, SU/Sahlgrenska

Medverkande:

Kursledare:

Ingalill Friis-Liby

ingalill.friis-liby@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-01 15:59